Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống...

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế

Đối với Việt Nam, định hướng xã hội chủ nghĩa là nội dung chủ yếu và là nguyên tắc trong xây dựng nền kinh tế thị trường. Thực hiện đúng định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đồng thời là chủ trương lớn và giải pháp hữu hiệu để giữ vững độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập...

Giới thiệu sách: “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI”

Giới thiệu sách: “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI”

Sách chuyên khảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới” do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật đồng...

Xem nhiều nhất

Liên kết website

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 62 Hôm nay: 835 Tháng hiện tại: 7888 Tổng lượt truy cập: 8302815