< Trở về giao diện Mobile

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quy hoạch chức danh Trưởng Công an huyện và tương đương Khóa 7 học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công an tỉnh Yên Bái

Xem tin theo ngày: