< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

(Thứ năm, 10/08/2017 - 15:04)

Sáng ngày 10/8/2017, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ Học viện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 

Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Kết luận Hội nghị: Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long nhấn mạnh: đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân... Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ Học viện, giúp cho cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức về nội dung định hướng cho quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước theo các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Văn Dũng

Xem tin theo ngày: