< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi

Những anh hùng liệt sĩ, thương binh Công an nhân dân

(Thứ bẩy, 28/07/2018 - 00:34)

Ra đời trong những ngày tháng lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, Công an nhân dân là vũ khí sắc bén của chính quyền nhân dân, làm nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác, bảo đảm an ninh, trật tự. Khi Tổ quốc yêu cầu, hàng vạn thanh niên Công an nhân dân đã xung phong trên tuyến đầu, phối hợp với Quân đội nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng chiến đấu giành lại độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh của Tổ quốc. Trong số hàng triệu liệt sĩ, thương binh - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh cả thân mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đã có hơn 3.600 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 10.155 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hơn 4.200 thương binh, 2.300 bệnh binh, trên 670 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hàng nghìn liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được thông tin, chưa tìm thấy hài cốt.

 

Khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Công an nhân dânlại tiên phong, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: “… Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc” (1). Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chấp nhận sự hy sinh, vì an ninh Tổ quốc, vì xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hôm nay lại tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, của những người “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Trong cuộc chiến đấu mới đầy cam go, quyết liệt ấy, máu đào của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục đổ xuống, đến nay đã có 306 đồng chí anh dũng hy sinh, 1.226 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ, trong đó, có 1.043 đồng chí bị thương nặng và thương tật vĩnh viễn, nhiều đồng chí bị phơi nhiễm HIV, hàng nghìn người bị tổn hại sức khỏe khi làm nhiệm vụ; bên cạnh đó, có không ít cán bộ, chiến sĩ công an đã và đang ngày đêm thầm lặng hiến dâng tuổi thanh xuân của mình trên các địa bàn, lĩnh vực công tác đầy khó khăn, gian khổ.

 

Đi suốt chiều dài lịch sử của lực lượng Công an nhân dân, Tổ quốc, nhân dân và đồng chí, đồng đội sẽ mãi gọi tên các anh hùng liệt sĩ, thương binh Công an nhân dân. Với lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc, lực lượng CAND nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, “coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân” (2)./.

 

Trung tá, TS Lê Đình Hùng

Trưởng khoa, Học viện Chính trị CAND

 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.10, tr.258.

(2)Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, “Lực lượng Công an nhân dân với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa””, Báo Công an nhân dân, ngày 26/7/2018.

Xem tin theo ngày: