< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

(Thứ bẩy, 05/01/2019 - 20:15)

Ngày 05/1/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên của Học viện.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân truyền đạt những nội dung của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

 

Tại Hội nghị, cán bộ, chiến sĩ đã được đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện truyền đạt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 gồm: Một số kết quả các mặt công tác công an trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019; nội dung đáng chú ý trong phát biểu của đồng chí Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74.

 

Thông qua việc truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu các cán bộ, giảng viên cần quyết tâm, chú trọng thực hiện phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc quán triệt những nội dung quan trọng của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74; cần bám sát, chủ động, trách nhiệm với công việc theo nhiệm vụ, chức năng, vị trí, vai trò của mình; thực hiện nghiêm chỉnh việc nêu gương, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong thời gian tới, các khoa, phòng, bộ môn cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo; tập trung công tác nghiên cứu, mỗi khoa, bộ môn cần thực sự trở thành một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực của mình giảng dạy; khắc phục các khó khăn, hạn chế, chú trọng nâng cao công tác phối hợp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nghiêm túc, cố gắng, nỗ lực hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân thực sự trở thành một cơ sở đào tạo trọng yếu của Bộ Công an về công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trước đó, trong 02 ngày từ ngày 03/1/2019 đến ngày 04/1/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá các mặt công tác công an năm 2018 mà còn nhìn lại kết quả trên các mặt công tác của lực lượng Công an từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay; thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Ban Biên tập

Xem tin theo ngày: