< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội nghị quán triệt Luật Công an nhân dân (sửa đổi) năm 2018

(Thứ bẩy, 26/01/2019 - 10:41)

Ngày 25/1/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Công an nhân dân năm 2018. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt những nội dung của Luật. Tham dự có toàn thể cán bộ, giảng viên của Học viện.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, giảng viên đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018 như: Ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Luật Công an nhân dân năm 2018; mục đích và quan điểm chỉ đạo trong xây dựng Luật; bố cục, nội dung cơ bản cũng như những điểm mới quan trọng của Luật. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện tập trung nhấn mạnh: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014; bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm 7 chương, 46 điều. So với Luật CAND năm 2014, Luật tăng 1 điều; sửa đổi, bổ sung 34 điều; giữ nguyên 12 điều. Luật Công an nhân dân năm 2018 là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng công an nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng chí Giám đốc yêu cầu các cán bộ, giảng viên phải quán triệt, nghiên cứu kỹ lưỡng Luật Công an nhân dân năm 2018, nắm chắc và ứng dụng vào công tác giảng dạy, góp phần phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Luật đến các học viên, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của Học viện, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Luật Công an nhân dân năm 2018 thay thế cho Luật Công an nhân dân năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7- 2019 (riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11-1-2019).

 

Ban Biên tập

Xem tin theo ngày: