Những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng hiện nay

Những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng hiện nay

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2-1930) và trải qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng thường bị các thế lực thù địch về chính trị và ý thức hệ chống phá, xuyên tạc, phủ định. Điều đó không có gì lạ trong cuộc đấu tranh giai cấp...

Nhận rõ các luận điệu sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ

Nhận rõ các luận điệu sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ

Trong quá trình cách mạng, cuộc đấu tranh tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp. Cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan trọng và nhạy cảm. Thời điểm hiện nay, toàn Đảng đang triển khai những nhiệm vụ trọng đại chuẩn bị...

Xem nhiều nhất

Liên kết website

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 19 Hôm nay: 851 Tháng hiện tại: 23723 Tổng lượt truy cập: 7118069