< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Giáo dục - đào tạo

Thông báo thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị

(Thứ ba, 06/08/2019 - 12:15)
 
Hồ sơ đề nghị xác nhận gồm: Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương cao cấp LLCT, Công văn của Công an các đơn vị, địa phương, Bản tổng hợp danh sách của cán bộ được đề nghị cấp xác nhận (mẫu tải: http://hvctcand.edu.vn/thong-bao-thu-tuc-ho-so-de-nghi-cap-xac-nhan-trinh-do-tuong-duong-cao-cap-ly-luan-chinh-tri.html )
Xem tin theo ngày: