< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức của Ngành

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND ký giao ước thi đua năm 2017

(Thứ hai, 27/02/2017 - 03:01)

Sáng nay, 27-2, tại Hà Nội, Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Cụm thi đua năm 2016 cho thấy, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, nội dung đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ dự và chỉ đạo hội nghị

 

Những nhiệm vụ công tác trọng tâm, các đề án, dự án, kế hoạch được lãnh đạo các đơn vị tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện kịp thời; công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã thực hiện Lễ ký giao ước thi đua năm 2017. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.

 

Đại tá Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng thông qua nội dung ký giao ước thi đua

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND năm 2017, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác của đơn vị; đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; xác định nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là khâu đột phá...

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017

 

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị trực thuộc Tổng cục đạt được trong năm 2016.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị quán triệt thực hiện khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để phát huy tốt nội lực, hợp đồng chiến đấu, tạo ra sự đoàn kết thống nhất giữa các đơn vị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu về công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng Đảng… để hoàn thành các đầu mục đã đề ra; tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

“Chúc phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND ngày càng sôi nổi, thiết thực hơn nữa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2017 của Tổng cục” – Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ nhấn mạnh.

 

Quỳnh Vinh

Xem tin theo ngày: