< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện

Chặng đường 3 năm xây dựng và phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân

(Thứ hai, 08/05/2017 - 21:43)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân đã có những chuyển biến tích cực, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần làm nên những chiến công và thành tích của lực lượng Công an nhân dân qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Tuy nhiên, trong giai đoạn cách mạng mới, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tiếp tục đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống lý luận và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ. Thực tiễn đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân ngoài những cơ sở đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phải có cơ sở đào tạo chuyên sâu về công tác Đảng, công tác chính trị, công tác tham mưu, chỉ huy, quản trị nhân lực Công an nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đó, ngày 01-3-2014, Học viện Chính trị Công an nhân dân được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động ngày 25-4-2014. Học viện là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Bộ Công an, có chức năng đào tạo lý luận chính trị, đào tạo cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng, công tác chính trị, tham mưu và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân.

 

Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị chức năng; sự cộng tác tâm huyết, nghĩa tình của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, ổn định cơ sở vật chất, trang thiết bị... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian qua đã tiếp tục khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học quốc dân nói chung và của ngành Công an nói riêng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng, phát triển Học viện trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an trong thời gian tới.

 

Ngay từ những ngày mới thành lập, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập trung xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy trên các lĩnh vực công tác, đưa mọi hoạt động của Học viện đi vào nền nếp, từng bước ổn định và phát triển. Tính đến tháng 3 - 2017, Học viện đã xây dựng và ban hành 34 bộ quy chế, quy trình trên hầu hết các lĩnh vực công tác của Học viện. Để chủ động thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị, nhà trường nhằm tranh thủ các nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, Học viện đã ký kết quy chế phối hợp với 09 đơn vị, gồm: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Công an, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và ký kết nghĩa với xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về việc đưa sinh viên đi thực tế công tác dân vận tại cơ sở.

 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục - đào tạo, Học viện đã tập trung huy động mọi nguồn lực, trí tuệ để xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành học, hệ học và xây dựng, kiện toàn đội ngũ giáo viên. Hiện nay, Học viện đã hoàn thành xây dựng chương trình và triển khai đào tạo 03 ngành (Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân, Quản trị nhân lực) cho 03 khóa (D1, D2, D3); triển khai 06 lớp văn bằng 2 cử nhân chính trị với hơn 600 học viên. Tổ chức liên kết với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) đào tạo hệ đại học chính quy ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác Đảng, công tác chính trị cho 200 học viên; 70 lớp bổ sung, hoàn thiện kiến thức trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho 10.375 học viên; 12 lớp cao cấp lý luận chính trị với 1.629 học viên; 22 lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ công an cho 2.303 học viên; 06 lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong Công an nhân dân... Bước đầu, qua đánh giá của học viên cho thấy, các chương trình đào tạo về cơ bản đã đảm bảo tính khoa học, đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước, gắn với thực tiễn, phản ánh đúng thực tiễn, sát hợp với đặc thù công tác công an và cập nhật được kiến thức mới, hiện đại, phục vụ thiết thực cho công tác, chiến đấu của lực lượng công an. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục học viên được chú trọng, duy trì thường xuyên và tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong rèn luyện, học tập của học viên.

 

Đặc biệt, Học viện đã tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm - lực lượng nòng cốt, chủ lực, quyết định chất lượng công tác giáo dục, đào tạo. Học viện đã tổ chức thành công hai kỳ thi tuyển chọn giảng viên một cách khách quan, nghiêm túc và công bằng, qua đó lựa chọn được những giảng viên đáp ứng đủ các quy định của ngành và yêu cầu công tác của nhà trường. Sau thi tuyển, Học viện tiếp tục tổ chức thẩm định khả năng giảng dạy của từng giảng viên để xây dựng kế hoạch phân công công tác và đào tạo, bồi dưỡng; đưa giảng viên trẻ về nghiên cứu thực tế, tham gia trực tiếp giảng dạy tại các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị mở tại Công an các đơn vị, địa phương, được học viên đánh giá cao. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện có 02 giáo sư, 08 phó giáo sư, 04 nhà giáo ưu tú, 32 tiến sĩ, 107 thạc sĩ (trong đó có 42 đồng chí đang là nghiên cứu sinh), chiếm tỷ lệ 74,3% tổng số giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Để nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng sư phạm của đội ngũ giảng viên, Học viện đã tổ chức phong trào thi đua dạy giỏi, thu hút đông đảo giảng viên tham gia, nhiều giảng viên đã được công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, cấp Bộ.

 

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận của Học viện được tập trung đẩy mạnh, hiện đang triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, 09 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và 12 nhiệm vụ cấp cơ sở; đang chuẩn bị ký kết hợp đồng nghiên cứu 02 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia. Tổ chức nhiều hội thảo khoa học với hàng trăm nhà khoa học đầu ngành tham gia, điển hình là hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay” do Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Sản phẩm của các hội thảo đã được biên tập thành sách tham khảo, chuyên khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Học viện đã thực hiện hiệu quả chức năng giúp việc cho Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân, như: hoàn thiện xây dựng khung lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân và tổ chức các hội thảo theo chương trình công tác của Hội đồng lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tổ chức xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân định kỳ hằng tháng với chất lượng tốt, bước đầu khẳng định được vị thế trong hệ thống các cơ quan báo chí Công an nhân dân, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trao đổi, thông tin tuyên truyền về lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng... của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt, Học viện đã xây dựng đề án thành lập Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân, đơn vị chủ lực trong nghiên cứu lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện nay.

 

Để phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, Học viện đã tập trung khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài ngành, tổ chức biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học mới theo hướng khái quát cao các nội dung cơ bản về lý luận chung và cung cấp những tri thức, phương pháp luận định hướng cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Với yêu cầu đòi hỏi cao về chất lượng, đủ về số lượng và khẩn trương về tiến độ, Học viện đã có nhiều cách làm sáng tạo, mời các chuyên gia, các nhà khoa học lớn, có uy tín, cùng với các giảng viên có học vị, kiến thức, kinh nghiệm trong Học viện cùng tham gia xây dựng giáo trình. Sự kết hợp này vừa đảm bảo tính chuyên sâu về nghiệp vụ, vừa tạo điều kiện tốt để trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về lâu dài. Do đó, sau 3 năm triển khai, Học viện đã hoàn thành biên soạn bộ giáo trình dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị, hoàn thiện trình độ trung cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị văn bằng 2; trên 50 đầu sách, tài liệu tham khảo và đang gấp rút hoàn thiện giáo trình phục vụ đào đại học chính quy. Hệ thống thư viện đã được nâng cấp và hoàn thiện theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đầu tư bổ sung các loại tài liệu mới, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành, đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, học viên được tiếp cận đầy đủ những thông tin, tri thức mới phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Khai trương Trang thông tin điện tử của Học viện Chính trị Công an nhân dân với mục đích đưa thông tin chính thức về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa trong nước và quốc tế, các chuyên mục tin tức - sự kiện, nghiên cứu - trao đổi; giáo dục - đào tạo; trang sinh viên...

 

Học viện đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, duy trì thường xuyên các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương được thực hiện nghiêm túc, văn hóa ứng xử được quan tâm, góp phần xây dựng Học viện trở thành môi trường sư phạm chính trị kiểu mẫu trong Công an nhân dân. Hiện nay, Học viện đang khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 5039/QĐ-BCA ngày 30-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Cùng với việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất ở địa điểm hiện tại, Học viện đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng xác định địa điểm xây dựng cơ sở mới, đáp ứng nhu cầu đào tạo lâu dài.

 

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã 02 năm liên tục được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có 71 lượt tập thể và 284 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

 

Trong những năm tới, để nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng bảo đảm chuẩn khung kiến thức theo quy định của Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời liên thông, cập nhật những kiến thức mới, góp phần định hướng về mặt lý luận, quan điểm, tư tưởng trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Quán triệt rõ mục đích đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng “học tập lý luận cốt để áp dụng vào thực tế”; tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào từng bài giảng, chương trình đào tạo. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao tính tích cực, chủ động của người học, khuyến khích học viên tranh luận, trao đổi ý kiến, góp phần giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, trên nền tảng kiến thức lý luận cơ bản đã được định hướng, trang bị. Kết hợp chặt chẽ giữa giảng lý thuyết với liên hệ thực tiễn, nhất là những vấn đề thời sự nóng hổi, tạo sự hấp dẫn, sinh động, mang hơi thở của cuộc sống vào mỗi bài giảng, mỗi tiết học. Đồng thời Học viện sẽ chú trọng đổi mới phương thức tổ chức đào tạo theo hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa hình thức đào tạo, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cấp thiết hiện nay. Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, Học viện sẽ mở rộng hình thức liên kết với công an các đơn vị, địa phương trong cả nước để tổ chức các lớp đào tạo lý luận chính trị, tạo thuận lợi nhất cho học viên, không ảnh hưởng nhiều đến công tác của học viên và cơ quan quản lý cán bộ. Về lâu dài, Học viện sẽ tính toán phương án hình thành các cơ sở liên kết đào tạo theo từng khu vực, dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị của Công an các đơn vị, địa phương hằng năm để tổ chức lớp tại các cơ sở liên kết, nhằm tạo thuận tiện nhất cho học viên và giảm áp lực kinh phí cho các đơn vị, địa phương, đồng thời thể hiện tính chủ động trong kế hoạch đào tạo.

 

Với những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong 03 năm qua và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành và các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; với quyết tâm cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, Học viện Chính trị Công an nhân dân luôn tin tưởng và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

 

Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long

                                                Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Xem tin theo ngày: