• Tư tưởng Ph.Ăngghen về xây dựng chính quyền - ý nghĩa với Việt Nam hiện nay

  Ph.Ăngghen là người bạn thân thiết và người cộng sự thân tín của C.Mác. Sau khi C.Mác mất, nhiều bản thảo quan trọng còn dang dở của C.Mác đã được Ph.Ăngghen tập hợp, hoàn thành và xuất bản.

 • ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

  Chuỗi sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) với chủ đề "ASEAN Gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia" sẽ diễn ra từ hôm nay (25/11).

 • Kiên định con đường Chủ tich Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn

  Thực tế của cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua đã và đang khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện từ khi ra đời đến nay đã thể hiện rõ vai trò của mình trong mọi hoàn cảnh, giá trị và sức sống bền vững của nó. Trong 90 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng ta giương cao đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lựa chọn con đường quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn, là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

 • Xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Dịch bệnh COVID-19 đã làm bộc lộ những rủi ro khi cung ứng các sản phẩm, thiết bị thiết yếu bị gián đoạn, không kịp thời do mạng lưới chuỗi cung ứng trải rộng toàn cầu cũng như nhiều chuỗi cung ứng quá phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất và các thị trường lớn, nhất là Trung Quốc. Bên cạnh việc tối ưu hóa sản xuất và chi phí, việc dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng còn nhằm để phân tán và giảm thiểu rủi ro.

 • Bôi đen hiện thực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Trước tình hình thiên tai, bão lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội, các đoàn thể chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm đang tận dụng từng thời khắc để chung tay, giúp đỡ, hướng về miền Trung ruột thịt. Tất cả đang tranh thủ từng giờ, từng phút để cứu trợ đồng bào. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng chống đối, cơ hội chính trị đã tuyên truyền, chia sẻ bài viết, video bịa đặt, cóp nhặt hoặc tự dựng lên để xuyên tạc tình hình, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Lợi dụng góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để kích động chống phá Đảng, Nhà nước

  Trong khi đông đảo các tầng lớp nhân dân đang có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thì vẫn còn một số người cố tình lợi dụng việc đóng góp ý kiến để xuyên tạc, tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch. Vì vậy, việc nhận diện một cách đầy đủ âm mưu, ý đồ, thủ đoạn của các đối tượng từ đó chủ động triển khai các công tác, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn là rất cần thiết khi Đại hội XIII của Đảng đang đến gần.

 • Qua gian khó, tỏ lòng người

  Thật xúc động với những hình ảnh lực lượng Công an, Quân đội và người dân tham gia cứu hộ, di tản những người bị kẹt trong mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, có những người luôn lên tiếng trên mạng xã hội kêu gọi “dân chủ, “nhân quyền” thì tuyệt nhiên lại im lặng trước những khó khăn, nguy hiểm do lũ lụt đang bủa vây đồng bào miền Trung...

 • Định hướng chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030

  Một trong 4 văn kiện quan trọng được Đảng công bố và xin ý kiến góp ý rộng rãi các tầng lớp nhân dân lần này là Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030. Nội dung cốt lõi thể hiện những định hướng chiến lược của Đảng phát triển kinh tế đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới.

 • Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật của CBCS CAND

  Ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó lấy ngày 9/11 (ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta) là Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 • Có phải chỉ thực hành kinh tế thị trường, tam quyền phân lập, xã hội dân sự thì nước ta mới phát triển theo dòng thời đại ?

  Thời đại là một khái niệm khoa học dùng để phân kỳ lịch sử xã hội, phân biệt những nấc thang phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, việc phân kỳ lịch sử xã hội loài người đã được nhiều nhà khoa học quan tâm, đưa ra các cách phân loại khác nhau.

 • Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam

  Từ nhiều năm nay, lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là quan hệ của Việt Nam với một số nước lớn và vấn đề chủ quyền biển, đảo của nước ta ở Biển Đông, trên các phương tiện thông tin, nhất là mạng xã hội, các thế lực thù địch và các phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch, ra sức công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta.

 • Cảnh giác trước các thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng

  Chống phá, xuyên tạc về vấn đề nhân sự là một thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiến hành thường xuyên trước mỗi kỳ Đại hội. Trong quá khứ, tại Đại hội XII, các đối tượng chống đối đã lập, điều hành trang mạng với tên gọi “Chân dung quyền lực” để tung ra các thông tin đồn đoán nhân sự, xuyên tạc vấn đề tổ chức cán bộ.

 • Tạo sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân

  Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Do vậy xin ý kiến nhân dân là việc đặc biệt quan trọng, phục vụ chính lợi ích của nhân dân; thể hiện bản chất cách mạng, trung thành lợi ích nhân dân, ngoài lợi ích tuyệt đối của dân tộc, nhân dân, đất nước, Đảng không có lợi ích nào khác.

 • Thủ đoạn lợi dụng tình hình bão lũ tại miền Trung để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước

  Trong lúc Đảng, Nhà nước, người dân đang nỗ lực, đồng lòng để ứng phó, giải quyết hậu quả bão lũ thì số đối tượng chống đối chính trị, phản động lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn nham hiểm.

 • Lực lượng CAND phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ An ninh phi truyền thống

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giúp nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa lao động. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển cùng với xu thế toàn cầu hóa đã xuất hiện nhiều mối đe dọa từ An ninh phi truyền thống (ANPTT), tác động tới sự phát triển bền vững của xã hội, của loài người. Lực lượng CAND đã có những giải pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả như thế nào với các mối đe dọa đó?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website