< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi

Đại thắng mùa xuân năm 1975 - mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc

(Thứ sáu, 27/04/2018 - 04:01)

Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018). Chiến tranh đã lùi xa, nhưng thời gian không thể che phủ ánh hào quang của một chiến công hiển hách, biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của khí phách, trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh Việt Nam. Đúng như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (1).

 

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thành quả trực tiếp của 21 năm gian khổ chiến đấu, hy sinh của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước. Để có được thành quả vĩ đại đó, Dân tộc Việt Nam đã đối đầu và thách thức ý chí xâm lược một Đế quốc hùng mạnh nhất thế giới nửa sau thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam đã dám “dò” và “bắt đáy” sức chịu đựng của ý chí xâm lược một siêu cường, dám đánh và biết cách đánh thắng Mỹ. Hiệp định Pari được ký kết (27/01/1973), ta đã hoàn thành được nhiệm vụ đánh cho Mỹ cút, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phấn khởi quyết tâm tiến lên đánh cho Ngụy nhào, thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, xuất hiện những điều kiện thuận lợi tạo thời cơ cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Trong hoàn cảnh đó, từ ngày 18/12/1974 đến ngày 08/01/1975, Bộ Chính trị họp Hội nghị mở rộng, đã nhanh chóng thông qua quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, đồng thời dự kiến: Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam vào năm 1975 (2).

 

Bài học về chuẩn bị thời cơ, tạo thời cơ, phát hiện thời cơ và chớp thời cơ được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sát hợp trong thời khắc quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tạo thế và lực cho cách mạng Việt Nam hoàn thành được mục tiêu cao chính trị cao nhất của cuộc trường chinh vĩ đại kéo dài 30 năm.

 

Với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, quân và dân ta đã tổ chức và giành toàn thắng ở ba chiến dịch then chốt, đó là Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ chí Minh lịch sử. Đây là sự phát triển đến đỉnh cao của tư duy chiến lược, thể hiện cao nhất của niềm tin chiến thắng, về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu bằng trận Buôn Ma Thuột, đã tiêu diệt một tập đoàn phòng ngự quan trọng của địch, là khởi điểm dẫn đến sự tan rã và sụp đổ về chiến lược của chúng, mở ra thời cơ tổng tiến công chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây là đòn chiến lược mang đậm nét bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với chiến thuật nghi binh, tạo yếu tố bất ngờ, nên lực lượng của ta tuy không lớn nhưng sức mạnh được nhân lên gấp bội và đã đạt được hiệu quả lớn nhất. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng quét sạch quân địch ở các tỉnh ven biển miền Trung. Thắng lợi của chiến dịch này cùng với chiến dịch Tây Nguyên làm thay đổi hẳn so sánh lực lượng về mặt chiến lược, trực tiếp tạo thế và thời cơ cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử chắc thắng. Chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 lịch sử. Trong trận quyết chiến lược cuối cùng này, ta đã tập trung sức mạnh của cả nước đánh vào sào huyệt của địch, giải phóng Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh còn lại của Nam Bộ. Hơn một triệu quân ngụy và cả bộ máy ngụy quyền bị đập tan, chế độ thực dân mới được Mỹ xây dựng qua năm đời tổng thống hoàn toàn sụp đổ. Nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử; sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 

Trong thắng lợi chung đó của toàn dân tộc, lực lượng Công an nhân dân tự hào đã có những đóng góp quan trọng, hòa chung cùng sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên ngày toàn thắng lịch sử. Suốt 21 năm của cuộc kháng chiến, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân; đồng thời phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Lực lượng an ninh các cấp đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, bảo vệ bí mật các cuộc hành quân, trú quân, dự kiến hướng tiến công của địch. Công tác điệp báo, trinh sát kỹ thuật đã chú trọng điều tra tình hình nội bộ địch, về hoạt động của các đối tượng tình báo, gián điệp … của chúng, phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các mặt công tác bảo vệ vùng giải phóng, diệt ác trừ gian, tấn công chính trị được đẩy mạnh…tạo điều kiện cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Có thể nói, lực lượng An ninh cùng với nhân dân đã làm chủ từng phần ở các vùng, tạo thế, tạo lực cho bộ đội tiến công và nhanh chóng làm chủ tình hình ngay khi giải phóng.

 

Để có được thắng lợi vĩ đại đó, hơn 8000 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất họ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập, vì sự bình yên của nhân dân, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ ưu tú của lực lượng công an đã không còn nguyện vẹn cơ thể khi trở về.... Lực lượng Công an nhân dân đã góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, làm nên bản hùng ca bất diệt, để lại dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 

Đại thắng mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử hơn 40 năm. Trong khoảng thời gian ấy, các thế hệ người Việt Nam yêu nước chân chính càng thấm thía hơn những mất mát, đau thương, sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh đã làm nên trang sử vẻ vang đó; càng cảm nhận sâu sắc hơn trên mọi phương diện của cuộc kháng chiến và càng thêm tự hào về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về dân tộc, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng. Đó là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta hôm nay.

 

Hiện nay, tuy hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới vẫn là xu thế lớn, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó lường. Thực tiễn đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lấy giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Đi đôi với khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, chúng ta phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; có đối sách phù hợp để giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến an ninh - quốc phòng của đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Để thực hiện mục tiêu đó, các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó đặc biệt là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cần quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TƯ (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội XII nhằm “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định” (3). Đi đôi với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần tăng cường nguồn lực đầu tư cho an ninh - quốc phòng; quan tâm phát triển khoa học - công nghệ, nghệ thuật an ninh - quân sự, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào huấn luyện và chiến đấu. Cần chuẩn bị chu đáo các phương án, kế hoạch động viên nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; nâng cao chất lượng xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân. Xây dựng các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, làm nòng cốt của nền an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bám sát, nắm chắc tình hình, dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời phát hiện những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn phù hợp, hiệu quả.

 

Chúng ta đang đứng trước thời cơ, triển vọng nhưng cũng gặp phải những thách thức, khó khăn to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển những thành quả của sự nghiệp đổi mới. Với niềm tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Sức mạnh Việt Nam không chỉ tỏa sáng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà còn tiếp tục được khẳng định trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, H, 2004, Nxb. Chính trị quốc gia, t. 37, tr. 471

 

(2) Trong lúc diễn ra Hội nghị, tin thắng lợi Đường 14 - Phước Long báo về thực sự là minh chứng sống động khẳng định quân đội Sài Gòn không còn đủ sức chống chọi với Quân Giải phóng; Mỹ cũng không thể đưa quân can thiệp trở lại Nam Việt Nam.

 

(3)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2016, tr. 9.

 

 

Khoa Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem tin theo ngày: