< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức của Ngành

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND

(Thứ năm, 08/06/2017 - 21:49)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), ngày 08/6/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thời gian qua; xem xét, thống nhất một số chủ trương, nội dung công tác trọng tâm thời gian tới. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương và đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những định hướng lớn trong sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được. Đồng thời, với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là "nói thẳng, nói thật, nói hết", phải chỉ ra đầy đủ những hạn chế, tồn tại trên các mặt công tác, làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm đối với những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2017; mong muốn, lực lượng CAND tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước và tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó…

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.

 

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay và để chủ động chuẩn bị việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) sắp tới; Hội nghị đã thảo luận, thống nhất chủ trương và những định hướng lớn trong xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Luật CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…

 

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

 

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với lực lượng CAND thời gian qua; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới và hứa sẽ chỉ đạo lực lượng CAND khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm mà Hội nghị Đảng ủy CATW đã thống nhất thông qua, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước trong tình hình mới./.

Ban Biên tập

Xem tin theo ngày: