< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện

Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục CAND đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017

(Thứ hai, 03/04/2017 - 20:29)
Ngày 28/3/2017, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã có Công văn số 2904 báo cáo và được Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Bộ Công an đồng ý phê duyệt và giao Cục Đào tạo phối hợp với Văn phòng Bộ đăng tải danh sách các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân.
 
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu danh sách 27 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017. Những ý kiến đóng góp của nhân dân xin được gửi qua phần Liên hệ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (http://bocongan.gov.vn/web/guest/contact).
 
I. Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân: 05 nhà giáo 
 
                 
II. Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: 22 nhà giáo:
 
 
 
 
Xem tin theo ngày: