Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng khóa 23

Ngày 10/8/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng khóa 23. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ. Tham dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Trung tá, TS Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo và Học viện cùng 101 học viên tham dự khóa học.

Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng khóa 23, tổ chức tại Học viện Chính trị CAND có thời gian học tập từ 10/8 đến 04/9/2020, do Bộ Công an tổ chức thường xuyên hàng năm cho cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương. Các học viên được cập nhật những kiến thức mới về chính trị, pháp luật, quản lý nhà nước, khoa học lãnh đạo, quản lý, các mặt công tác của công an cấp phòng; thực trạng, phương thức và giải pháp nâng các mặt công tác trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn lãnh đạo Cục Đào tạo, Cục Tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã quan tâm, phối hợp với Học viện trong việc tổ chức khóa học và chúc mừng các học viên đủ điều kiện tham gia lớp học. Đồng chí nhấn mạnh: những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng đã mang lại nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng đã đặt ra những thách thức mới đối với công tác Công an nói chung và công tác tham mưu, xây dựng lực lượng nói riêng, đòi hỏi công tác này phải không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân. Khóa học được tổ chức nhằm giúp học viên có thể vận dụng những kiến thức đã được trang bị để phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp, cốt lõi trong thực tiễn để tham mưu, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ huy các cấp ban hành chủ trương, giải pháp quan trọng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay. Đồng chí Giám đốc đề nghị các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị Công an nhân dân tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên trong quá trình học tập. Các đồng chí học viên tham gia tích cực, với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao nhất trong quá trình học tập; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của lớp học, hoàn thành tốt khóa học theo kế hoạch đề ra.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website