< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin hoạt động lãnh đạo Học viện

Dấu ấn hoạt động khoa học của Học viện Chính trị Công an nhân dân sau 3 năm thành lập

(Chủ nhật, 07/05/2017 - 22:53)

Ngày 25-4-2014 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân. Học viện đi vào hoạt động, tạo ra bước ngoặt mới trong công tác giáo dục, đào tạo của ngành Công an, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Tròn 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; bằng sự nỗ lực cố gắng và những cách làm sáng tạo, Học viện đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác, trong đó có hoạt động khoa học mà cụ thể là công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, xuất bản tạp chí, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học.

 

Về công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, đến nay Học viện đã và đang triển khai 33 nhiệm vụ khoa học các cấp, trong đó có 04 đề tài cấp nhà nước, 09 đề tài cấp bộ, 12 đề tài cấp cơ sở và 08 chuyên đề lý luận cấp tiểu ban. Các nhiệm vụ khoa học tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân; công tác tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự… Ngoài mục tiêu giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, các nhiệm vụ khoa học này còn cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của Học viện. Cũng trong 3 năm qua, Học viện đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Công an tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học quan trọng. Tiêu biểu là Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay” do Học viện chủ trì tham mưu cho Bộ Công an tổ chức. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và nhà khoa học tham dự Hội thảo đã ghi nhận sự thành công của cuộc hội thảo khoa học quan trọng này và cho rằng, đây là cách làm sáng tạo của lực lượng Công an nhân dân trong việc triển khai học tập và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Các cuộc hội thảo khoa học cấp bộ: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân hiện nay”; “Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống, phá cách mạng Việt Nam”; “Phê phán các quan điểm sai trái xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng”; hội thảo khoa học cấp tiểu ban: “Đấu tranh với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”; tọa đàm khoa học: “Những giải pháp đột phá ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng”… có sự góp mặt của nhiều nhà khoa học đầu ngành, với những báo cáo tham luận sắc bén, thực sự là những hoạt động khoa học thiết thực, không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của Học viện, mà còn góp thêm tiếng nói cho công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Sản phẩm khoa học từ các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học này chính là những cuốn sách tham khảo, được biên tập từ các báo cáo khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn, được ứng dụng có hiệu quả vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

 

Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng về kết quả hoạt động khoa học của Học viện. Tính đến nay, Học viện đã biên soạn được 50 đầu giáo trình phục vụ các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày Học viện chính thức đi vào hoạt động (25/4/2014 - 25/4/2017), Học viện đã phối hợp với Nhà xuất bản Công an nhân dân ra mắt bộ giáo trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân, gồm 15 cuốn, với sự tham gia biên soạn của 21 giáo sư, 50 phó giáo sư; bộ giáo trình hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị, gồm 02 cuốn, với sự tham gia biên soạn của 7 giáo sư, 6 phó giáo sư, là những nhà khoa học đầu ngành, có uy tín về lĩnh vực chuyên môn liên quan đến nội dung giáo trình biên soạn. Cùng với hệ thống giáo trình, Học viện cũng đã tổ chức biên soạn trên 50 đầu sách tham khảo, chuyên khảo và tài liệu dạy học, trong đó có hàng chục đầu sách do Nhà nước và Bộ Công an đặt hàng, cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, quán triệt. Có thể nói, hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học của Học viện là những sản phẩm khoa học nghiêm túc, có hàm lượng tri thức khoa học cao, bước đầu đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, được đông đảo bạn đọc quan tâm, đón nhận.

 

Bên cạnh đó, Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân xuất bản hằng tháng cũng thực sự là một ấn phẩm khoa học có uy tín trong hệ thống các ấn phẩm báo chí của lực lượng Công an nhân dân. Sau hơn 1 năm hoạt động, với 18 số đã xuất bản, Tạp chí luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành và của Học viện. Qua các số xuất bản, Tạp chí đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phân tích, luận giải có cơ sở khoa học các vấn đề lý luận, thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Nhân kỷ niệm 1 năm Tạp chí xuất bản số đầu tiên (18/11/2015 - 18/11/2016), Học viện đã phối hợp với Nhà xuất bản Công an nhân dân ra mắt cuốn sách chuyên khảo “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang và vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, là kết quả tập hợp các bài viết đăng tải trên các số tạp chí đã xuất bản. Sản phẩm khoa học này là biểu hiện cụ thể hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần bổ sung, làm phong phú thêm danh mục tài liệu dạy học của Học viện cũng như tài liệu tham khảo có giá trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

 

Có thể thấy, kết quả bước đầu hoạt động khoa học của Học viện sau 3 năm hoạt động là bằng chứng sống động về tinh thần lao động khoa học nghiêm túc, miệt mài, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên và đội ngũ các nhà khoa học của Học viện. Với một nhà trường mới thành lập, đây là kết quả hết sức to lớn, rất đáng tự hào và trân trọng, bởi nó là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng, cộng với quyết tâm chính trị, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, sự đam mê và tình yêu khoa học của đông đảo cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học của Học viện, trong đó có không ít những cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm miệt mài triển khai ý tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện để sớm hiện thực hóa bằng những sản phẩm khoa học có chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị đặt ra.

 

Mặc dù, những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, nhưng cũng phải thắng thắn nhìn nhận rằng, quá trình triển khai hoạt động khoa học tại Học viện còn tồn tại không ít những hạn chế cần khắc phục; còn những cán bộ chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động khoa học, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự quan tâm đến công tác này, mà chỉ xem tham gia hoạt động khoa học như là điều kiện để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh; còn những đề tài khoa học, những cuốn giáo trình chậm tiến độ, chất lượng khoa học chưa cao; bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa nhịp nhàng, đồng bộ… Điều đó đã và đang tác động, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học của Học viện.

 

Với mục tiêu chiến lược là xây dựng và phát triển Học viện sớm trở thành cơ quan chuyên trách đào tạo công tác đảng, công tác chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, đặt ra yêu cầu phải phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt công tác. Đối với hoạt động khoa học, thời gian tới, Học viện cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

 

Một là, nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyên đề lý luận nhằm từng bước hoàn thiện, bổ sung và phát triển lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân, trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị.

 

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, góp phần tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân; công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị và những vấn đề có tính thời sự đặt ra trong thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

 

Ba là, sớm hoàn thiện việc biên soạn hệ thống giáo trình phục vụ hệ đào tạo chính quy các ngành: Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân, Quản trị nhân lực. Hoàn thiện hệ thống tài liệu dạy học phục vụ đối tượng bồi dưỡng chức danh và quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân và các đối tượng bồi dưỡng khác theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao hằng năm. Thường xuyên rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng biên soạn các sách tham khảo, chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

 

Bốn là, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, đưa Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân ngang tầm nhiệm vụ, trở thành Tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị; xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị; là địa chỉ tin cậy, mũi nhọn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hệ thống các cơ quan báo chí của lực lượng Công an nhân dân.

 

Năm là, từng bước nâng cao tiềm lực khoa học của Học viện; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Học viện đặt ra trong tình hình mới.

 

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung nêu trên, Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với hoạt động khoa học bằng việc ban hành nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực công tác này, làm cơ sở để xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chiến lược hoạt động khoa học của Học viện giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đồng thời, rà soát, xác định những nhiệm vụ khoa học trọng tâm để tập trung đầu tư nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tiếp tục phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, xuất bản tạp chí cũng như công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học.

 

Thứ hai, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong triển khai các hoạt động khoa học; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về vị trí, vai trò của hoạt động khoa học đối với nhiệm vụ chính trị của bản thân và Học viện. Mỗi cán bộ, giảng viên cần tự ý thức, tự trang bị cho mình kiến thức cần thiết và xây dựng chương trình hành động cụ thể khi tham gia các hoạt động khoa học.

 

Thứ ba, tổ chức bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; tổ chức các câu lạc bộ khoa học cho cán bộ, giảng viên tham gia nhằm đẩy mạnh phong trào, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học, góp phần tạo ra những sản phẩm khoa học có chất lượng.

 

Thứ tư, tăng cường tiềm lực khoa học của Học viện thông qua việc mở rộng quan hệ, hợp tác với các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Sớm triển khai hoạt động của Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân. Nghiên cứu, đề xuất kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động khoa học của Học viện.

 

Thứ năm, kịp thời khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ khoa học, tạo môi trường hoạt động khoa học lành mạnh, công bằng, tích cực trong Học viện.

 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên là góp phần phát huy những kết quả hoạt động khoa học của Học viện đã đạt được sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lâu dài hoạt động khoa học của Học viện trong tình hình mới.

 

Trung tá Nguyễn Yến Thanh

Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học T29

Xem tin theo ngày: