< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi

Đấu tranh phòng, chống hành vi lợi dụng không gian mạng chống phá cách mạng Việt Nam

(Chủ nhật, 29/07/2018 - 03:11)

Những lợi ích từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) mang lại như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, thực tế ảo, tương tác thực tại ảo, mạng xã hội, điện toán đám mây, công nghệ sinh học phân tử, in 3D... đã và đang làm biến đổi toàn diện các mặt của quan hệ sản xuất xã hội truyền thống, được biểu hiện từ quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý đến phân phối sản phẩm và từ quản lý, quản trị truyền thống sang quản lý số. Con người tương tác, kết nối, chia sẻ thông tin với nhau và gắn kết, tích hợp với vạn vật qua mạng internet (IoT), các hệ thống kết nối internet (IoS). Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp 4.0 càng phát triển thì chúng ta càng phụ thuộc nhiều vào hạ tầng công nghệ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội cũng đứng trước những nguy cơ bị đe dọa, đặc biệt là các loại tội phạm phi truyền thống sử dụng không gian mạng để đưa những thông tin xấu độc, giả mạo lên các trang mạng xã hội, tác động trực tiếp đến an ninh văn hóa, an ninh xã hội, an ninh, đến niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Trong tình hình hiện nay, khi truyền thông được hưởng lợi ích từ cách mạng công nghiệp 4.0 thì nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam lại bị tác động không mong muốn, ngoài sự kiểm soát bởi “lợi ích phi truyền thống” mà truyền thông mang lại. Các thế lực thù địch, bọn phản động và phần tử xấu vẫn tiếp tục lợi dụng, khai thác tính lan tỏa nhằm thực hiện “cuộc cách mạng truyền thông”, đưa thông tin xấu độc, giả mạo, những hình ảnh khiêu dâm, kích động bạo lực, kêu gọi hình thành các hội nhóm trái phép, lực lượng chính trị đối lập; tuyên truyền lối sống thực dụng phương Tây, kích động hận thù dân tộc; bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mục đích làm chuyển biến, thay đổi nhận thức chính trị của người dân.

 

Thủ đoạn phổ biến của chúng là: (1) Đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thông tin sai về bản chất lên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc, làm cho họ lầm tưởng là thông tin chính thống để đăng nhập, chia sẻ, bình luận. Khi đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi của người đọc trên các trang mạng này, các thế lực thù địch, bọn phản động và phần tử xấu sẽ đưa vào những thông tin giả mạo, xấu độc, lồng ghép nội dung chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... làm người đọc hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. (2) Lợi dụng tiện ích từ cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó tập trung khai thác tính lan tỏa, tương tác, chia sẻ, ẩn danh trên không gian mạng của website, trang thông tin điện tử, mạng xã hội để tán phát thông tin giả mạo, xấu độc, gắn với việc đưa thông tin bí mật đời tư, bí mật cá nhân, bài viết hồi ký của các đồng chí lãnh đạo cao cấp..., sau đó đưa ra nhận xét, phân tích, bình luận nhạy cảm để tác động đến niềm tin của người đọc, từng bước phủ nhận, gây hoài nghi về lịch sử, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, tinh thần độc lập, tự chủ... nhằm tuyên truyền chủ nghĩa cá nhân, cổ súy cho “xã hội dân sự”, lối sống thực dụng phương Tây, tạo dựng ngọn cờ “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”... (3) Lợi dụng tiến bộ khoa học của cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng miễn phí trong các trang mạng xã hội để chia sẻ trạng thái, kết bạn, quản lý nhóm bạn bè trên không gian mạng... Từ đó, đưa thông tin xấu độc, thông tin thật, giả lẫn lộn nhằm tuyên truyền, gây hoài nghi trong xã hội, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây mơ hồ, mất cảnh giác, dao động, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. (4) Khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử để sửa chữa, chèn thêm đường dẫn (link) đăng tải nội dung, thông tin giả mạo, xấu độc, văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; chèn, chỉnh sửa nội dung bài viết, hình ảnh trên các website, cổng thông tin điện tử, làm sai lệch bản chất thông tin, làm người đọc mơ hồ, mất cảnh giác, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động đến tư tưởng, đạo đức và lối sống, tâm tư, tình cảm của các giai tầng xã hội; tạo lập các blog, website, mạng xã hội kết hợp với các loại hình thông tin khác báo viết, báo hình, báo nói... để thu hút lượng người truy cập, qua đó truyền bá các quan điểm, tư tưởng phản động. (5) Lợi dụng tính tương thích và ứng dụng kết nối mạng không dây (wifi) 3G, 4G giữa màn hình tivi thông minh (SmartTV) với máy tính, máy tính bảng (Ipad) hoặc điện thoại thông minh (Smartphone) trong việc trình chiếu hình ảnh hoặc đăng tải các thông tin phục vụ lợi ích công cộng để khai thác, lợi dụng các tính năng này kết nối, điều khiển và mở ứng dụng Youtube được cài sẵn trên tivi với các khung ảnh tĩnh để đưa những hình ảnh có nội dung xấu độc hoặc thay đổi nội dung thông tin nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước, gây hoang mang và tạo dư luận xấu.

 

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước ta, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tập trung đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin xấu độc, giả mạo thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch trên không gian mạng.

 

Trong thời gian tới, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu độc, giả mạo chống phá cách mạng Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân cần làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, ngay tại cơ sở và trên không gian mạng, tập trung đấu tranh ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tác động ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin xấu độc, giả mạo. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng, trong đó tập trung làm tốt một số giải pháp cơ bản sau:

 

Một là, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, trong đó Công an nhân dân là nòng cốt, cần chủ động, tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có khả năng nhận thức, phân tích, phân biệt, đánh giá thông tin chính thống với thông tin giả mạo, xuyên tạc. Đây là một giải pháp quan trọng, thường xuyên, cơ bản, lâu dài để mỗi cán bộ, đảng viên dù công tác ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm và nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính bản thân mình, bảo đảm “giữ vững bên trong là chính”.

 

Hai là, tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân và pháp luật. Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, giả mạo, viết không đúng tôn chỉ, mục đích, viết theo lối suy diễn một chiều... Đối với những bài viết hay, phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì chủ động tương tác, chia sẻ, ủng hộ, tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đẩy lùi những thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng.

 

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23-8-2016 của Thường trực Ban Bí thư về biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; đồng thời, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin xấu độc, giả mạo, các thông tin tuyên truyền phản động, xuyên tạc, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

 

Bốn là, thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật trên báo, đài, mạng xã hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và sử dụng các chức năng an toàn, những khuyến cáo của nhà sản xuất để nâng cao khả năng phòng chống phát tán phần mềm gián điệp, thông tin xấu độc, giả mạo, vô hiệu hóa các tính năng, ứng dụng trên máy tính, điện thoại di động thông minh... không cần thiết. Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trong nước xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các trang mạng phản động thường đưa các thông tin xấu độc, giả mạo. Tập trung đấu tranh với tội phạm mạng, khẩn trương làm rõ các tên miền, địa chỉ IP, xác minh hệ thống hạ tầng mạng khi bị tấn công mạng... sử dụng các biện pháp kỹ thuật đánh sập, vô hiệu hóa một số trang website, blog mà đối tượng thường xuyên đăng tải thông tin giả mạo, xấu độc của các tổ chức phản động lưu vong...

 

Năm là, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng viễn thông trong nước và nước ngoài cần chủ động phối hợp để triển khai có hiệu quả các nghị định thư, thoả thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm mạng xuyên biên giới. Rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế trong việc chặn lọc thông tin xấu độc. Quản lý, bố trí lực lượng theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của hệ thống mạng, các trang, cổng thông tin điện tử để phát hiện sơ hở, thiếu sót dẫn đến mất an ninh, an toàn thông tin mạng mà các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng để đưa các thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

 

Sáu là, tập trung quản lý các loại hình thông tin trên mạng, nhất là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog; xây dựng những từ khóa để sàng lọc, ngăn chặn các trang thông tin điện tử, báo điện tử, blog có nội dung xấu độc trên mạng xã hội, các tin nhắn rác. Quản lý chặt chẽ thuê bao di động trả trước và dịch vụ internet. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định quản lý để doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia và lợi ích của người sử dụng theo hướng chấp hành nghiêm pháp luật gắn với kinh doanh hiệu quả, minh bạch. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp về an toàn thông tin, hướng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hành nghề cung cấp dịch vụ viễn thông, internet xóa bỏ hoàn toàn các thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng.

 

Nguyễn Quốc Huy

Công an Thành phố Hải Phòng

Xem tin theo ngày: