< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Giáo dục - đào tạo / Hợp tác quốc tế

Quan hệ Việt – Mỹ và tầm vóc chiến lược của một chuyến thăm

(06/04/2015 - 15:56)
- Nhân sự kiện Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm chính thức Mỹ từ ngày 15-20/3/2015