10 thành tựu nổi bật của Học viện Chính trị Công an nhân dân sau 05 năm thành lập và đi vào hoạt động

Học viện Chính trị Công an nhân dân được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 05 năm thành lập và đi vào hoạt động, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu, chứng tỏ sức bật, tiềm năng và khát vọng vươn lên, trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng yếu, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân.

 

1. Triển khai Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngày 25-4-2014 tại Hà Nội, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Học viện và công bố Quyết định số 1636/QĐ-BCA ngày 02-4-2014  của Bộ trưởng Bộ Công an (nay được thay thế bằng Quyết định số 5039/QĐ-BCA ngày 30-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Sau 05 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, tổ chức bộ máy Học viện có 22 đơn vị, gồm 11 phòng, viện, trung tâm và 11 khoa, bộ môn. Đảng bộ Học viện là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, với 28 chi bộ cơ sở. Trải qua 05 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 04 năm liền được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an; 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 14 lượt tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Công an, 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 07 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”, 67 bằng khen các cấp, 01 đồng chí được tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, 06 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 02 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 48 lượt cá nhân được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng.

Đồng chí Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân tại buổi Lễ công bố Quyết định thành lập Học viện

2. Vượt qua rất nhiều khó khăn, sau 05 tháng đi vào hoạt động (tháng 9-2014), Học viện đã chiêu sinh, nhập học khóa đào tạo đại học chính quy đầu tiên - Khóa D1 - ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước với tổng số 163 học viên. Khóa học khai giảng ngày 16-11-2014; sau 04 năm đào tạo, ngày 25-9-2018, học viên khóa D1 đã tốt nghiệp ra trường, là nguồn nhân lực có chất lượng cao, những sĩ quan Công an nhân dân vừa hồng, vừa chuyên, bổ sung cho công an các đơn vị, địa phương thuộc đủ các hệ lực lượng. Tiếp bước thành công trong đào tạo hệ đại học chính quy, Học viện đã tích cực chuẩn bị cho công tác đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Đến nay, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, năm học 2018 - 2019, Học viện sẽ tuyển sinh lớp cao học đầu tiên.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ tốt nghiệp học viên hệ đào tạo đại học chính quy khóa D1

 

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đặc biệt quan tâm; đến nay, Học viện có 01 giáo sư, 09 phó giáo sư, 48 tiến sĩ, 149 thạc sĩ, trong đó có 40 đồng chí đang nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Học viện còn thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận đầu ngành thuộc nhiều cơ quan nghiên cứu, viện, trường đại học có uy tín... thường xuyên cộng tác, nghiên cứu, giảng dạy. Bên cạnh đó, để huy động mọi nguồn lực cho công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần gắn kết lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, trong 05 năm qua, Học viện đã ký quy chế phối hợp công tác với 14 cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

 

Lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí nữ giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2017

 

4. Học viện đã hoàn thành biên soạn chương trình đào tạo, công bố chuẩn đầu ra, biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, phục vụ đào tạo hệ đại học chính quy; đào tạo cao cấp lý luận chính trị; bổ sung kiến thức, hoàn thiện trình độ trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 2, 3, 4 và các đối tượng bồi dưỡng khác.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay”.

 

5. Trong 05 năm qua, Học viện là cơ sở đào tạo đầu tiên, duy nhất được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, hoàn thiện trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Từ cuối năm 2014, Học viện đã chủ động khảo sát, nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng Đề án báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an. Ngày 28-12-2017, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 25/KL-TW đồng ý giao Bộ Công an, trong đó có Học viện Chính trị Công an nhân dân trực tiếp đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng Công an nhân dân.

 

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Học viện Chính trị Công an nhân dân về công tác chuẩn bị và tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân

 

6. Sau 05 năm thành lập và đi vào hoạt động, Học viện đã chiêu sinh, nhập học 05 khóa đào tạo đại học chính quy, các ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân và Quản trị nhân lực với 920 học viên, trong đó có 61 học viên của nước bạn Lào; đã chiêu sinh, nhập học 17 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị với 2.150 học viên, trong đó đã bế giảng 11 lớp, cấp giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị cho 1.478 học viên; đã hoàn thành 118 lớp, cấp giấy chứng nhận hoàn thiện trình độ trung cấp lý luận chính trị cho 15.688 học viên; đã tổ chức bồi dưỡng chức danh cho 47 đồng chí là phó cục trưởng, phó giám đốc phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng; 28 lớp bồi dưỡng chức danh cấp phòng và tương đương với 2.774 học viên; mở 11 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 2, 3, 4 với hơn 1.000 học viên và hơn 40 lớp đào tạo chuyên đề cho hàng nghìn học viên.

 

Đại biểu tại Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, khóa I, tháng 3-2019

 

7. Trong 05 năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đạt được nhiều kết quả nổi bật. Học viện đã và đang triển khai nghiên cứu 05 đề tài khoa học cấp nhà nước, 13 đề tài khoa học cấp bộ và 22 đề tài khoa học cấp cơ sở; trong đó đã nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc 01 đề tài khoa học cấp nhà nước, 03 đề tài cấp bộ, 09 đề tài cấp cơ sở.

 

Đại biểu tại buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp nhà nước “ Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc” do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì nghiên cứu

 

8. Là đơn vị thường trực Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng Công an nhân dân thuộc Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Học viện đã chủ trì, tham mưu tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp quốc gia cùng hàng chục cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học cấp bộ, cấp tiểu ban; tổ chức nghiên cứu 23 chuyên đề lý luận theo chương trình công tác của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về các lĩnh vực lý luận chính trị, công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng và tham mưu chỉ huy Công an nhân dân... Đồng thời, chuẩn bị cho công tác xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Học viện là đơn vị đầu mối của Bộ Công an tham gia giúp việc Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị nội dung về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”

 

9. Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân thuộc Học viện là ấn phẩm khoa học có uy tín, ra mắt tháng 11-2015, đến nay đã xuất bản 41 số và 01 chuyên đề đặc biệt với 609 bài viết nghiên cứu về lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, Học viện đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Công an nhân dân tổ chức tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.

 

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân

 

10.Sau 05 năm thành lập, Học viện đã ổn định bước đầu cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác, giảng dạy và học tập. Học viện đã khánh thành Nhà đa năng 9 tầng hiện đại, đáp ứng cơ bản bước đầu nhu cầu phòng làm việc, khu giảng đường học tập. Khánh thành Thư viện khang trang theo tiêu chuẩn nghiệp vụ quốc tế, với hơn 30.000 đầu tài liệu, hiện đang xây dựng, hoàn thiện Thư viện điện tử theo hướng hiện đại.

 

Lễ Khánh thành Thư viện nhân kỷ niệm 03 năm ngày thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân

 

Với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, Học viện tin tưởng đó là nền tảng  vững chắc để phát triển trở thành cơ sở đào tạo trọng yếu, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân.

 

B.B.T

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website