< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Học viện Chính trị Công an nhân dân sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế Bảo vệ tài liệu mật của Học viện Chính trị Công an nhân dân

(Thứ sáu, 25/05/2018 - 00:01)

Ngày 24/5/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế Bảo vệ tài liệu mật của Học viện. Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Bảo vệ tài liệu mật của Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị; các thành viên trong Tiểu ban bảo vệ tài liệu mật của các đơn vị thuộc Học viện và Tổ Bảo vệ tài liệu mật của các trung đội học viên.

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ tài liệu mật luôn được Học viện Chính trị Công an nhân dân xác định là một nội dung quan trọng trong công tác công an và bảo vệ chính trị nội bộ. Trong 03 năm qua, Học viện đã tổ chức 02 hội nghị, 08 báo cáo chuyên đề và nhiều lượt tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học viên nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của Nhà nước, Bộ Công an và Học viện về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ tài liệu mật. Học viện đã ban hành những văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo công tác bảo vệ tài liệu mật được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các đơn vị trong Học viện, trung đội học viên đã cụ thể hóa quy định thành Quy chế hoạt động của tiểu ban, tổ bảo vệ tài liệu mật.

 

Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng đánh giá cao kết quả công tác bảo vệ tài liệu mật của Học viện thời gian qua, đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban Bảo vệ tài liệu mật của Học viện; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định bảo vệ tài liệu mật để nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, giảng viên, học viên; phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, tính chủ động trong công tác tham mưu của và tổ chức hoạt động của Thường trực Ban Bảo vệ tài liệu mật để công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ tài liệu mật của Học viện thực sự đi vào nền nếp, hiệu quả, chất lượng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính về: Vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ tài liệu mật; đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ tài liệu mật của Học viện. Đặc biệt, Hội nghị đã đưa ra các giải nhằm pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ tài liệu mật trong thời gian tới. Cụ thể: Bổ sung, sửa đổi hệ thống các văn bản quy định trong công tác bảo vệ tài liệu mật để triển khai thống nhất trong toàn Học viện; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ tài liệu mật; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định về công tác bảo vệ tài liệu mật; lãnh đạo các đơn vị, các trung đội thuộc Học viện phát huy tốt trách nhiệm, vai trò của mình trong công tác bảo vệ tài liệu mật; rà soát lại toàn bộ danh mục tài liệu, giáo trình dạy học…

 

Để ghi nhận, động viên, khích lệ những kết quả đã đạt được, đồng chí Giám đốc Học viện đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Quy chế Bảo vệ tài liệu mật của Học viện.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có nhiều thành tích trong 03 năm thực hiện Quy chết Bảo vệ tài liệu mật

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Minh Hiền

Xem tin theo ngày: