< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Thứ hai, 06/08/2018 - 15:51)

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đến dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết cho Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; các đồng chí chuyên gia cao cấp, chuyên viên cấp cao; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Học viện.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, cán bộ chiến sĩ Học viện đã được đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra và có ý nghĩa hết sức quan trọng, cấp bách, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước. Bên cạnh đó, đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy trong Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, phục vụ hữu ích cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Phạm Sơn

Xem tin theo ngày: