< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị triển khai công tác biên soạn giáo trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” phục vụ giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân

(Thứ sáu, 29/06/2018 - 03:13)

Ngày 28/6/2018, Học viện Chính trị CAND chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học: Triển khai công tác biên soạn giáo trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” phục vụ giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân. Đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự, có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ: Cục công tác chính trị, Cục đào tạo, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Viện Lịch sử Công an; đại diện lãnh đạo các Học viện, trường Đại học Công an nhân dân; các đồng chí trong Ban Giám đốc; các đồng chí chuyên gia cao cấp; chuyên viên cấp cao; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị nhằm xác định mục tiêu, phương hướng nghiên cứu, nội dung, những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; xây dựng quy trình nghiên cứu, hệ thống hóa thành giáo trình chuẩn, thống nhất sử dụng, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong các trường Công an nhân dân. Hội nghị được triển khai trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, trên cơ sở định hướng của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị CAND, các ý kiến phát biểu đều khẳng định việc biên soạn giáo trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong các trường Công an nhân dân rất có ý nghĩa trong giai đoạn nay và coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng do đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo. Ngoài ra các đại biểu còn tập trung phát biểu về các nội dung sau: Vai trò nền tảng tư tưởng, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân; thực trạng công tác nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân trong lực lượng Công an nhân dân; khó khăn, vướng mắc trong công tác biên soạn giáo trình; một số kinh nghiệm trong công tác biên soạn giáo trình; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác biên soạn giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; đề xuất giải pháp, kiến nghị công tác phối hợp các cơ quan chức năng trong biên soạn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới…

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân đánh giá cao những ý kiến phát biểu mà các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu của lực lượng Công an nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân. Để nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân thành một giáo trình chuẩn, chính thống, sử dụng thống nhất trong các trường Công an nhân dân, đồng chí Giám đốc Học viện kiến nghị các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, các Học viện, trường Công an nhân dân, các nhà khoa học tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ được đồng chí Bộ trưởng giao; xác định rõ công tác biên soạn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng toàn lực lượng; linh hoạt sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai công tác biên soạn giáo trình.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

 

Khoa LSĐ và TTHCM

Xem tin theo ngày: