< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho học viên khóa D1

(Thứ ba, 03/07/2018 - 01:19)

Trong các ngày từ 03/7 - 06/7/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 55 học viên khóa D1 hệ đại học chính quy, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, niên khóa 2014 – 2018 với 09 Hội đồng chấm khóa luận. Thành viên của Hội đồng là các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, các nhà khoa học, giảng viên của các đơn vị thuộc Học viện.

 

Trên cơ sở lý luận chung về xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, những văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng trong Công an nhân dân, các chủ đề viết khóa luận của học viên khóa D1 được định hướng vừa đảm bảo phù hợp với khả năng nghiên cứu của học viên, vừa gắn với thực tiễn sinh động tại địa bàn học viên thực tập tốt nghiệp. Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp nhằm đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, rà soát toàn diện quá trình học tập, rèn luyện của học viên phục vụ công tác xét tốt nghiệp ra trường cho các học viên khóa D1.

 

Một số hình ảnh chấm khóa luận tốt nghiệp tại các Hội đồng:

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng 1 nhận xét khóa luận

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng 3 nhận xét khóa luận

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng 4 nhận xét khóa luận

 

Đồng chí Giám đốc Học viện và Hội đồng chúc mừng sinh viên đã bảo vệ thàn công khóa luận tốt nghiệp

 

 

Ban Biên tập

Xem tin theo ngày: