< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức xét chọn chuyên đề lý luận cấp tiểu ban

(Thứ tư, 13/12/2017 - 04:43)

Sáng 13/12/2017, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Hội đồng xét chọn chuyên đề lý luận cấp tiểu ban đã tổ chức họp xét chọn 02 chuyên đề lý luận theo kế hoạch công tác năm 2017 của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và kế hoạch của Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Hội đồng xét chọn do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch. Tham gia Hội đồng có các đồng chí: Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, chuyên viên cấp cao Học viện Chính trị Công an nhân dân; Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Trưởng Phòng Công tác lý luận Công an nhân dân, Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện và thành viên Ban Chủ nhiệm 02 chuyên đề lý luận.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu điều hành cuộc họp

 

Hội đồng tổ chức xét chọn 02 chuyên đề lý luận: (1) “Kỹ năng quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc trong Công an nhân dân” do Đại tá, TS Nguyễn Văn Cường, Quyền Trưởng Khoa Quản trị nhân lực làm chủ nhiệm; (2) “Công tác chính ủy, chính trị viên trong Công an nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Thiếu tá, TS Lê Văn Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân làm chủ nhiệm.

 

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Văn Cường, thay mặt Ban Chủ nhiệm chuyên đề “Kỹ năng quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc trong Công an nhân dân” trình bày bản thuyết minh định hướng nghiên cứu

 

Đồng chí Thiếu tá, TS Lê Văn Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân thay mặt Ban Chủ nhiệm chuyên đề “Công tác chính ủy, chính trị viên trong Công an nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” trình bày bản thuyết minh định hướng nghiên cứu

 

Phát biểu điều hành cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng xét chọn cho rằng, việc tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, sản phẩm nghiên cứu góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của Học viện.

 

Các thành viên Hội đồng xét chọn đánh giá hồ sơ 02 chuyên đề có sự chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu của một chuyên đề lý luận, đồng thời cũng tham gia một số ý kiến cụ thể, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện.

 

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, ủy viên phản biện 1 phát biểu ý kiến

 

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu ý kiến

 

Đồng chí Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Trưởng Phòng Công tác lý luận Công an nhân dân, Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu ý kiến

 

Kết quả bỏ phiếu đánh giá hồ sơ thuyết minh 02 chuyên đề, 100% nhất trí đề nghị phê duyệt cho triển khai nghiên cứu.

 

Thành viên Hội đồng và Chủ nhiệm các chuyên đề chụp ảnh lưu niệm

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng xét chọn chúc mừng Ban chủ nhiệm 02 chuyên đề và đề nghị các đồng chí dành thời gian, tâm huyết để tổ chức nghiên cứu đạt kết quả tốt trong thời gian sớm nhất.

 

Ban Biên tập

Xem tin theo ngày: