< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Thứ năm, 04/01/2018 - 22:52)

Ngày 04/01/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Học viện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện đã quán triệt những nội dung cơ bản nhất của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Thiếu tướng, PGS,TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt nội dung Nghị quyết

 

Đồng chí Giám đốc khẳng định, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là những quyết sách đề cập đến các vấn đề cấp bách, phức tạp, nhạy cảm tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

 

Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu, sau Hội nghị, các Chi bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động ở Chi bộ mình.

 

Văn Dũng

Xem tin theo ngày: