< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị CAND

(Thứ bẩy, 30/06/2018 - 03:01)

Ngày 27/6/2018, Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện. Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo hội nghị; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viên Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị CAND năm học 2017 - 2018. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy đã tập trung kiểm điểm theo các nội dung về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể…Các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng khắc phục trong năm học 2018 - 2019.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân nhấn mạnh: Kiểm điểm tập thể Đảng ủy, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy là cơ sở để Đảng ủy đề ra chủ trương, giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Học viện trong năm học 2018 - 2019. Đồng chí cũng khẳng định Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị CAND là một tập thể đoàn kết, vững vàng, kiên định, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị

 

Qua kiểm điểm, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Học viện đã tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019.

 

Ban Biên tập

Xem tin theo ngày: