< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

(Thứ sáu, 25/01/2019 - 14:00)

Ngày 24/01/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Đại tá Tạ Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác đảng, Cục Công tác đảng và công tác chính trị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ, lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể quần chúng của Học viện.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân nhấn mạnh: Kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy là cơ sở đề ra những chủ trương, giải pháp có hiệu quả, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân, của Ban Thường vụ Đảng ủy, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần vào sự phát triển chung của Học viện.

 

Đồng chí cũng yêu cầu công tác kiểm điểm phải đảm bảo dân chủ, khách quan, toàn diện, thực chất; kết quả kiểm điểm của Đảng ủy làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể Đảng ủy…

 

Thay mặt Đảng ủy Học viện, đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Đảng ủy Học viện theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Báo cáo nêu rõ: Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không có đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số chi bộ chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề, một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, cá biệt vẫn còn cá nhân vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân phải xử lý. Những tồn tại, hạn chế này đã được Đảng ủy phân tích, đánh giá kỹ nguyên nhân, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, khắc phục.

 

 

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Đảng ủy Học viện theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 

Tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện đã báo cáo kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trên cơ sở các nội dung về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thực hiện chỉ tiêu đào tạo được giao; trong việc thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý, xử lý kỷ luật cán bộ; trong công tác quản lý tài chính, tài sản của đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế của tập thể... 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến đóng góp đối với các báo cáo kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số mặt công tác của Học viện.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Ngoài những nội dung kiểm điểm theo hướng dẫn, đây là dịp cần triển khai trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí hoan nghênh và  tiếp thu những ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Hội nghị kiểm điểm này cũng là đợt sinh hoạt chính trị, do đó, đồng chí yêu cầu các chi bộ cần quán triệt tinh thần của Hội nghị tới các cán bộ, đảng viên trong chi bộ, chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong một số mặt công tác. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đối với sự phát triển của Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân trong thời gian tới.

 

 

Thu Huyền

Xem tin theo ngày: