< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội thảo khoa học “Giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga và ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ trong lực lượng Công an nhân dân hiện nay”

(Thứ bẩy, 04/11/2017 - 04:06)

Ngày 03/11/2017, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga và ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ trong lực lượng Công an nhân dân hiện nay”.

 

Đến dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Đỗ Thị Thạch, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu đại diện cho các khoa chuyên ngành của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội...

 

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, tham dự có các đồng chí đại diện Ban Giám đốc Học viện: Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung, Phó Giám đốc; đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc; đồng chí Đại tá, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc; các đồng chí chuyên viên cấp cao, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện cùng các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

 

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn; Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Trưởng khoa Khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học; Trung tá, PGS.TS Lê Trọng Hanh, Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đồng chủ trì Hội thảo.

 

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang nêu rõ: Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới.

 

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Trưởng Khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

Với Cách mạng Việt Nam, Cách mạng tháng Mười Nga đã có những ảnh hưởng sâu đậm. Vị lãnh tụ cách mạng, Anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, đã gặp chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường Cách mạng tháng Mười, từ đó, Người xác định con đường cách mạng Việt Nam là theo chủ nghĩa Mác - Lênin, theo con đường cách mạng vô sản của Cách mạng tháng Mười.

 

Dưới các góc độ thực tiễn và lý luận, các đại biểu tham dự Hội thảo một mặt đã khẳng định giá trị trường tồn của Cách mạng tháng Mười Nga đối với lịch sử nhân loại, nhất là lịch sử đấu tranh để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, đưa toàn nhân loại đến một thế giới không còn áp bức và bóc lột, mặt khác cũng là dịp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng. Các đại biểu đều thống nhât cho rằng: Lực lượng Công an nhân dân được giao nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để đất nước hội nhập và phát triển. Trước những diễn biến hết sức phức tạp, nhiều yếu tố bất ngờ trong khu vực và trên thế giới hiện nay, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vấn đề lập trường chính trị, tư tưởng của toàn lực lượng là một trong những vấn đề trọng tâm, quyết định sự thắng lợi trong tình hình mới, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chỉ có nắm vững những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin mới hiểu đúng bản chất, quy luật của lịch sử loài người là sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường của toàn Đảng, toàn dân đã chọn. Trên cơ sở đó, những đơn vị được giao nhiệm vụ giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị cho lực lượng Công an nhân dân, những giảng viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân cần phát huy giá trị sự kiện lịch sử này để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, Chuyên viên cấp cao Học viện Chính trị công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

 

TS Trần Thị Thu Huyền, Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

 

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

 

Văn Dũng

Xem tin theo ngày: