< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội thảo khoa học “Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng kiến thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác báo chí trong Công an nhân dân”

(Thứ bẩy, 12/08/2017 - 02:53)

Ngày 11/8/2017, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng kiến thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác báo chí trong Công an nhân dân”. Đến dự Hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

 

Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo

 

Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, phát triển lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an, là cầu nối giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Gắn với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động báo chí trong Công an nhân dân có những điểm đặc thù riêng so với các lĩnh vực báo chí khác. Tuy nhiên, trong những năm qua, việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác báo chí trong Công an nhân dân chưa được tiến hành một cách thống nhất, đồng bộ, dẫn đến sự chênh lệch về kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc... trong đội ngũ cán bộ báo chí Công an nhân dân. Số cán bộ là phóng viên, biên tập viên tuyển dụng ngoài lực lượng Công an nhân dân có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng chưa được thường xuyên bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ Công an; ngược lại, số cán bộ tốt nghiệp các trường công an được phân công công tác trong lĩnh vực báo chí Công an nhân dân lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ báo chí... Từ đó dẫn đến khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động nghiệp vụ báo chí trong Công an nhân dân.

 

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Xuất phát từ thực tiễn trên đây, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng chức danh và quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân; thời gian qua, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã chủ động xây dựng dự thảo Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo chí trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý sâu sắc, sát thực góp phần định hướng nội dung, hoàn thiện Chương trình, như: Tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu của Chương trình nhằm củng cố kiến thức, bổ sung, cập nhật cho đối tượng bồi dưỡng những vấn đề mới về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về báo chí; những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác báo chí và quản lý báo chí trong Công an nhân dân, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác báo chí, quản lý báo chí Công an nhân dân trong tình hình hiện nay; về thời gian bồi dưỡng toàn khóa và thời lượng phân bổ cụ thể cho từng chuyên đề cũng như định hướng nội dung, hình thức truyền đạt từng chuyên đề cụ thể...

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân phát biểu ý kiến

 

 

Đồng chí TS Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến

Trên cơ sở những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình, báo cáo các đơn vị chức năng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân quyết định, góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí trong Công an nhân dân.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Thiếu tướng, PGS,TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân

 

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân

 

Đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân

 

PGS, TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Đại biểu đại diện Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Thu Huyền

Xem tin theo ngày: