< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí Công an nhân dân trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

(Thứ tư, 27/12/2017 - 06:42)

Ngày 27/12/2017, tại Hà Nội, thuộc chương trình nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của báo chí Công an nhân dân trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh, đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, V11, V28; các đồng chí đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, trường Công an nhân dân khu vực phía Bắc; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí; các nhà báo, nhà khoa học trong Công an nhân dân.

 

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân tham dự và chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện, các đồng chí chuyên gia cao cấp, chuyên viên cấp cao.

 

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên truyền lý luận, Báo Nhân Dân; dự và đưa tin về Hội thảo có phóng viên, biên tập viên một số cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân nhấn mạnh: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nhằm quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, là lực lượng “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước”, Công an nhân dân nói chung, báo chí Công an nhân dân nói riêng có nhiệm vụ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ..., và trên cơ sở đó, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí cũng gợi ý những vấn đề Hội thảo cần tiếp tục thảo luận, trao đổi làm sáng tỏ hơn dựa trên những tài liệu, báo cáo khoa học đã được chuẩn bị.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo

 

Hội thảo đã nhận được 9 ý kiến phát biểu của các nhà báo, nhà khoa học tâm huyết, đề xuất những giải pháp góp phần tiếp tục phát huy vai trò của báo chí Công an nhân dân trong thông tin tuyên truyền, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian tới.

 

Đồng chí GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu thảo luận tại Hội thảo

 

Đồng chí PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 

Đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại Hội thảo

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học công an phát biểu tại Hội thảo

 

Đồng chí TS Nguyễn Minh Phong, Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền lý luận, Thư ký Hội đồng Khoa học nghiệp vụ Báo Nhân Dân phát biểu tại Hội thảo

 

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 

Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội thảo của Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng thời khẳng định các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo là rất tâm huyết, trách nhiệm. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn và rất hệ trọng, do đó, cần tiếp tục có sự nghiên cứu, định hướng hoạt động đảm bảo phát huy vai trò của báo chí Công an nhân dân trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập và định hướng một số vấn đề về hoạt động báo chí Công an nhân dân, trong đó đồng chí cũng lưu ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí Công an nhân dân trong thời gian tới.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã đến thăm, kiểm tra, phát biểu động viên, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Lớp học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được tổ chức tại Học viện Chính trị Công an nhân dân cho sĩ quan đối tượng 2 là các đồng chí đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục và tương đương, có cấp hàm Đại tá đang công tác tại các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các địa phương.

 

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Lớp học

 

Tại lớp học, đồng chí Thứ trưởng đã định hướng cho các học viên của lớp học những nội dung, những vấn đề trọng tâm cần chú ý quán triệt, triển khai tại đơn vị sau khi kết thúc khóa học, góp phần tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng như trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Thu Huyền

Xem tin theo ngày: