< Trở về giao diện Mobile

Liên hệ

Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an)

Địa chỉ: Số 29, đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Số điện thoại: 043. 8386977

 
Bản đồ