Đẩy mạnh việc xây dựng đề án “Tăng cường công tác Đảng, công tác Chính trị trong Công an nhân dân”
Báo cáo của Tổng cục Chính trị CAND cho thấy, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2016 và chương trình công tác XDLL CAND năm 2016, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát chương trình kế hoạch, tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác trọng tâm như công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác Đảng và công tác quần chúng; chính sách cán bộ, giáo dục – đào tạo ... nhìn chung đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo chương trình công tác đã đề ra.
 
Toàn cảnh buổi làm việc.
 
Về phương hướng trọng tâm thời gian sắp tới, Tổng cục Chính trị CAND sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai chỉ thị 09 về đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2016 – 2020; trình Bộ trưởng ban hành Chỉ thị về nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018. Tổ chức học tập, quán  triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nhiều nhiệm vụ khác...
 
Đặc biệt, Tổng cục đang tập trung nghiên cứu xây dựng đề án về “Tăng cường công tác Đảng, công tác Chính trị trong CAND”, trong đó tinh thần của đề án là hướng tới mục tiêu giữ vững được “trận địa tư tưởng” của Đảng trong CAND theo đúng chỉ đạo của Trung ương Đảng; góp phần nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng CAND trong tình hình mới.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý một số mặt công tác cần triển khai thời gian tới. Đó là đẩy mạnh việc xây dựng đề án “Tăng cường công tác Đảng, công tác Chính trị trong CAND” nhằm nâng cao hơn nữa sức chiến đấu cho lực lượng CAND. Đây là đề tài khó nhưng là một đòi hỏi rất cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
 
Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ; rà soát công tác đào tạo, để tránh tình trạng chồng chéo, gây lãng phí nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có chính sách để phát huy vai trò sáng tạo cho cán bộ, chiến sỹ…/.
 
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website