Nghiệm thu cấp Bộ đề tài chính “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)”
Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ...Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND cùng Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ, Chuyên viên cấp cao của Học viện đã tham dự Hội nghị. 
 
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thư ký Hội đồng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài chính "Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến, chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)". Theo đó, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ gồm 11 đồng chí, do Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Chủ tịch Hội đồng...
 
Thay mặt Ban Chỉ đạo Đề tài “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)”, Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ: Việc Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định trong Chỉ thị số 14/CT-BCA-X11 là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và kịp thời, vừa nhằm giải quyết một nhiệm vụ quan trọng của khoa học lịch sử CAND, vừa là trách nhiệm đối với lịch sử, đáp ứng lòng mong mỏi của thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đã tham gia và góp phần thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cách đây 40 năm... “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)" là công trình khoa học có phạm vi và quy mô, bao gồm 01 đề tài chính; 14 đề tài nhánh, 10 chuyên đề độc lập và 65 đề tài của Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội, TP Hải Phòng…
 
Thay mặt Ban Nghiên cứu tổng kết, Thiếu tướng, TS. Đỗ Văn Thuyết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết lịch sử, Trưởng Ban Nghiên cứu trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng luận và phần Phụ lục Đề tài; nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 58 ngày 23/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an và bám sát, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học của công trình “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)”, sau gần 03 năm thực hiện, công trình tổng kết đã hoàn thành và được Hội đồng khoa học Bộ Công an nghiệm thu cấp cơ sở ngày 02/12/2015. Đến nay, cơ quan chủ trì Đề tài (Viện Lịch sử Công an) đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa những nội dung cần thiết, hoàn thiện bản thảo theo kết luận của Hội đồng, báo cáo Ban Chỉ đạo để tổ chức nghiệm thu cấp Bộ…
 
Tại Hội nghị, trên cơ sở ý kiến nhận xét khách quan, khoa học của các thành viên Hội đồng, ủy viên phản biện và đại biểu đã tập trung thống nhất, đánh giá khẳng định Đề tài chính "Tổng kết lịch sự CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)" đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín, với kết quả 100% phiếu tán thành thông qua nghiệm thu Đề tài đạt loại Xuất sắc.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đòi hỏi phải nghiên cứu, tổng kết để khẳng định vai trò, những đóng góp to lớn của lực lượng CAND; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tiếp tục tôn vinh đối với các tập thể, cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân đã lập những chiến công, thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến đầy cam go, thử thách của dân tộc; đồng thời có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho toàn lực lượng CAND. Vì vậy, việc nghiên cứu “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)” là chủ trương đúng đắn trên cả phương diện chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và nhân văn sâu sắc.
 
Đề tài Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) là công trình khoa học có chất lượng tốt, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện sự cố gắng, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của tập thể Ban Nghiên cứu tổng kết, cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo tổng kết lịch sử Bộ Công an. Thành công của đề tài có sự đóng góp công sức, trí tuệ của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí cán bộ Công an lão thành, các cơ quan nghiên cứu lịch sử trong và ngoài lực lượng CAND.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị.
Để nâng cao chất lượng và hoàn thiện công trình khoa học quan trọng này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Ban Nghiên cứu tổng kết đề tài tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp xác đáng của các thành viên và kết luận của Chủ tịch Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cả về nội dung và hình thức, bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ khoa học mà Đề tài đề ra. Tổ chức biên tập, xuất bản sách, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài lực lượng CAND...
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website