• Xung lực mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

  Trong bối cảnh cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra ác liệt, tháng 01-1950, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu và Trung Quốc đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, khẳng định địa vị pháp lý của chính thể dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được xác lập ở Việt Nam

 • Tầm nhìn của Đảng về phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI

  Tầm nhìn là một năng lực cốt lõi cần có của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào muốn lãnh đạo thành công sự nghiệp chính trị đã xác định và theo đuổi. Thành công của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam 90 năm qua gắn liền với khả năng xác định tầm nhìn và hiện thực hóa tầm nhìn vào mỗi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng ở từng thời kỳ cụ thể. Để đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển hùng cường, phồn vinh vào giữa thế kỷ XXI, tầm nhìn của Đảng đang soi rọi toàn dân tộc vững bước tiến lên.

 • Vạch trần bản chất phản động của luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, luôn tìm cách để chia rẽ, phá hoại nội bộ lực lượng vũ trang, tăng cường các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc nhằm thực hiện ý đồ “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, nhằm tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của người Công an nhân dân

  Để xây dựng phong cách làm việc của người công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay cần phải nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự thống nhất hữu cơ giữa tư tưởng với đạo đức và phong cách của Người vào thực tiễn hoạt động của ngành. Do đó, sẽ không gì thiết thực, hữu ích hơn khi chúng ta chủ động nỗ lực để nhận thức đúng tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo tư tưởng đó vào xây dựng phong cách làm việc của người công an nhân dân.

 • Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

  Ngày 1-1-2020 là thời khắc Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ASEAN 2020. Vừa là Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam có nhiều cơ hội để thể hiện vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

 • Nêu gương - một phương thức lãnh đạo đáp ứng đòi hỏi của Đảng và nhân dân

  Trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng và đất nước trong gần 9 thập kỷ qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng; trên cơ sở đó tìm ra những phương thức lãnh đạo phù hợp và có hiệu quả nhằm thực hiện tốt vai trò “lãnh đạo đất nước và xã hội” - như Hiến pháp 2013 đã ghi.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chung sức đồng lòng vì một Việt Nam cường thịnh

  Tết đến Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn, chia sẻ những cảm xúc, suy ngẫm về những công việc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu.

 • Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

  Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính khách quan thực hiện dân chủ, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới.

 • 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết “75 Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quanh của Đảng”.

 • Về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

  Về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

 • Cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra đối với ASEAN

  Là một trong những vấn đề then chốt nhất trong bối cảnh an ninh hiện nay ở châu Á - Thái Bình Dương, cấu trúc an ninh khu vực bao gồm những cơ chế, diễn đàn, những công cụ pháp lý quan trọng để các bên có thể tìm hiểu lập trường của nhau về các vấn đề “nóng” ở khu vực, từ đó thúc đẩy sự thông hiểu, tăng cường đối thoại, tiến tới cùng hợp tác, giải quyết mâu thuẫn, xung đột, thông qua các biện pháp hòa bình. Đây là những diễn đàn, cơ chế có tác động sâu rộng tới môi trường hòa bình, ổn định của tất cả các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiện nay, các cấu trúc an ninh khu vực đang không ngừng biến đổi và chưa được định hình rõ nét do tác động của sự điều chỉnh chính sách và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

 • Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

  Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đều thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ gần đây, nhiệm vụ này được Đảng ta đặc biệt coi trọng, với việc ban hành và kiên quyết thực hiện những nghị quyết chuyên đề.

 • Chuyện nghề của những giảng viên trẻ trong lực lượng CAND

  Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 này, tôi muốn viết về hai giảng viên trẻ của Học viện Chính trị CAND, những người luôn tận tâm với nghề, nỗ lực miệt mài vì các thế hệ học viên và đã đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

 • Hãy giữ mãi Lửa Lòng Dân!

  “Cuối cùng, tên kẻ trộm “đường hoàng” kia đã bị bắt”. Tháng 3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” như vậy.

 • Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Năm mươi năm qua, những di huấn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng công an nhân dân, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, quyết tâm và ra sức thực hiện. Trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt toàn thể lực lượng công an nhân dân tuyên thệ: Lực lượng công an nhân dân đoàn kết và quyết tâm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà.

1 2

Xem nhiều nhất

Liên kết website