< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh phó trưởng phòng và tương đương khối tham mưu và XDLL Khóa 17 học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công an tỉnh Thái Nguyên

(Chủ nhật, 08/04/2018 - 20:33)

Ngày 06/01/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức cho học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh phó trưởng phòng và tương đương khối tham mưu và XDLL Khóa 17 học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì buổi học tập, trao đổi.

 

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và công an tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể học viên lớp học.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi học tập, trao đổi

 

Việc học tập, nghiên cứu thực tế là một kênh quan trọng để gắn những vấn đề lý luận với thực tế công tác, đảm bảo nguyên tắc giáo dục lý luận gắn với thực tiễn, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập của học viên. Trên cơ sở đó giúp học viên vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ huy tại đơn vị, địa phương mình, đồng thời gắn kết giữa công an các đơn vị, địa phương.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Công tác tham mưu CAND có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của lực lượng CAND, nhất là trong hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Từ khi CAND được thành lập đến nay, lực lượng Tham mưu CAND ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, luôn bám sát, phục vụ có hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cũng như của cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương. Qua buổi học tập, nghiên cứu, đồng chí cũng yêu cầu các học viên cần chủ động hơn nữa trong việc phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để nghiên cứu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành những chủ trương, giải pháp kịp thời trong tình hình phức tạp hiện nay.

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi học tập, trao đổi

 

Tại buổi học tập, trao đổi, các đồng chí học viên được nghe Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên báo cáo một số nội dung về: kết quả và kinh nghiệm của công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí học viên cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hay mà quá trình công tác đã thực hiện tại các đơn vị, địa phương mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Đại biểu và học viên tham dự buổi học tập, trao đổi

 

Nguyễn Thủy

Xem tin theo ngày: