< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi

Lực lượng Công an nhân dân đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(Thứ sáu, 18/05/2018 - 20:18)

Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo sau 30 năm đã thu được những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử: chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đối ngoại mở rộng, an ninh quốc phòng được giữ vững.

 

Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức. Một trong số đó là việc các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, tìm cách gây chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, với lực lượng vũ trang. Mặt khác, chúng gây sức ép với ta trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…; chúng tập trung “mũi đột phá” vào lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tác động đến các tầng lớp xã hội nhằm làm thấm dần hệ tư tưởng tư bản, lối sống thực dụng phương Tây, phủ nhận học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, thông qua đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt tác động tới cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhằm tạo dựng những mâu thuẫn, xung đột, gây chia rẽ nhân dân với công an. Chúng không ngừng chĩa mũi nhọn vào lực lượng CAND nói chung và tuổi trẻ CAND nói riêng, tìm cách tác động, lôi kéo, đánh vào tư tưởng bản lĩnh chính trị hòng làm suy yếu, chệch hướng từ nội bộ.

 

Thực tiễn cho thấy, các thế lực thù địch phản động, phần tử xấu luôn lợi dụng triệt để công nghệ thông tin, mạng xã hội… làm kênh thông tin quy chụp, xuyên tạc lực lượng CAND. Chúng lợi dụng hiện tượng hành vi sai phạm của một số cán bộ, chiến sĩ công an rồi tung ra những luận điệu xuyên tạc đại loại như: “công an ức hiếp dân”, “công an lộng quyền”, “công an ăn tiền…” hòng làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ CAND trong mắt người dân. Một số trang mạng còn dựng chuyện nhằm làm lệch lạc sự thật, bóp méo hình ảnh người chiến sĩ CAND. Nếu người xem không tỉnh táo, kiểm chứng những thông tin trên các trang mạng, vô hình trung sẽ bị sập bẫy của các đối tượng. Vì vậy, mỗi cán bộ công an phải luôn là những người cán bộ đi đầu gương mẫu về kỷ luật, tác phong, nề nếp, có trách nhiệm và nghĩa vụ với công việc, phải tự giác rèn luyện, nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, tăng cường “sức đề kháng” và “độ miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Đó vừa là cách để giữ gìn hình ảnh người chiến sỹ CAND, vừa là cách đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” . Xem đó như là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong toàn ngành.

 

Thời gian qua, đã có rất nhiều tấm gương dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều tấm gương hy sinh anh dũng trên “tuyến lửa” tội phạm ma túy như: Đại úy Lường Phát Chiêm, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Sơn La); Thượng úy Bùi Công Nguyên, Công an huyện Mộc Châu (Sơn la); Thượng úy Bùi Quốc Đại, Trung úy Sùng A Trư, Công an tỉnh Hòa Bình v.v... là những ví dụ điển hình.

 

Tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần xung kích ấy, tuổi trẻ CAND đã nghiêm tục quán triệt, triển khai thực hiện việc kiểm điểm phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cũng như Công văn số 2612/BCA-X11, ngày 28-10-2016 của Bộ Công an về siết chặt, kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác cán bộ và Công điện số 795/BCA-V11 ngày 6/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân.

 

Thời gian tới, ở các cơ sở đơn vị cần thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, phối hợp với các đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh với mọi hành vi sách nhiễu, biểu hiện quan liêu, lãng phí, tiêu cực, né tránh, ngại việc… Trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, lực lượng CAND phải thấm nhuần sâu sắc lời chỉ dạy của Bác Hồ: “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”. Bởi, trên thực tế đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ chiến sĩ công an còn có tư tưởng ngại việc khó, thích nơi thuận lợi, thiếu ý chí tấn công tội phạm; khi giao tiếp, ứng xử với người dân còn chưa đúng mực, không đúng tác phong lễ tiết, điều lệnh CAND v.v...Cùng với đó, phải nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giúp quần chúng nhân dân nhận rõ bản chất của “ diễn biến hòa bình” và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Tăng cường cán bộ, chiến sĩ công an xuống địa bàn cơ sở để gần dân và gắn bó mật thiết với nhân dân hơn nữa, qua đó xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 

Trung úy Phạm Thị Thu Hằng

Bộ môn Khoa học Xã hội nhân văn - T29

 

Xem tin theo ngày: