< Trở về giao diện Mobile

Một file mp3 bất ký

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Tiền Giang chỉ có hơn 1.000 ha lúa Đông Xuân ở vùng ngọt hóa Gò Công (phía Đông của tỉnh) bị thiệt hại do thiếu nước ngọt.  Còn lại gần 29.000 ha lúa ở vùng này có khả năng sẽ cho thu hoạch với năng suất khá. 

Để giảm được diện tích lúa bị thiệt hại, trước hết phải kể đến hiệu quả từ Dự án “ngọt hóa Gò Công” do Trung ương đầu tư trước đây đã khá hoàn chỉnh để ngăn mặn trữ ngọt phục vụ sản xuất cho các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây và Thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã  chủ động triển khai kế hoạch để đối phó; trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ngành, địa phương; tháo gỡ kịp thời những khó khăn tồn động. Mỗi tuần, lãnh đạo UBND tỉnh đều chủ trì từ 1-2 cuộc họp bàn về kế hoạch khắc phục hạn mặn. Giải pháp hữu hiệu nhất để “cứu” lúa vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Tiền Giang là tăng cường công tác thủy lợi nội đồng, khai thông dòng chảy; tổ chức vận hành cống đập Xuân Hòa theo hướng tích cực.

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Audio icon 4 In The Morning 1.mp34.44 MB
Xem tin theo ngày: