< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Xây dựng lực lượng

Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị trong công an nhân dân

(Thứ ba, 03/11/2015 - 14:14)
Thực tiễn cho thấy, lực lượng Công an nhân dân (CAND) chỉ thật sự vững mạnh về chính trị khi tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng được quán triệt đến tất cả các lĩnh vực công tác công an; khi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ, bản lĩnh, ý chí chiến đấu và lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Vì vậy, công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị trong CAND có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an vững vàng về chính trị, tư tưởng, đủ năng lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
 
Hiện nay, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong công an chưa đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị. Công tác đào tạo lý luận chính trị thời gian qua chủ yếu dành cho đối tượng đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhưng còn nợ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị. Tình trạng nợ chuẩn đầu vào cao cấp lý luận chính trị là khá phổ biến ở tất cả các cấp. Nhu cầu đào tạo đến năm 2020 đối với trình độ cao cấp lý luận chính trị là 14.157 chỉ tiêu, trung cấp lý luận chính trị là 47.046 chỉ tiêu. Nếu tổ chức đào tạo lý luận chính trị theo phương thức cũ sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu hiện nay.
 
Để đáp ứng nhiệm vụ công tác xây dựng lực lượng CAND trong điều kiện mới, ngày 1-3-2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Chính trị CAND. Ngay sau khi thành lập, Học viện tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và đã xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu dùng cho bổ sung, hoàn thiện kiến thức trình độ trung cấp lý luận chính trị và đã tổ chức 22 lớp với 3.254 học viên. Quá trình đào tạo, Học viện kết hợp tốt giữa sử dụng giáo viên của trường với mời các nhà khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm tham gia biên soạn nội dung chương trình và trực tiếp giảng dạy. Do đó, chất lượng giảng dạy, học tập đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra, được các đơn vị, địa phương và học viên đánh giá cao.
 
Đồng thời, Học viện gấp rút chuẩn bị tổ chức và đã xây dựng chương trình, được cấp có thẩm quyền cấp phép đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ngày 29-10 vừa qua, Học viện khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa đầu tiên. Cùng với đó, việc tổ chức đào tạo đại học văn bằng hai ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nhằm đào tạo và đào tạo lại số cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng mà Học viện Chính trị CAND đang chiêu sinh sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.
 
Dù mới thành lập, nhưng Học viện Chính trị CAND đủ khả năng và thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong CAND, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Để nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng bảo đảm chuẩn khung kiến thức quy định của Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời liên thông, cập nhật những kiến thức mới, góp phần định hướng về mặt lý luận, quan điểm, tư tưởng trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an. Học viện quán triệt rõ mục đích đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng “học tập lý luận cốt để áp dụng vào thực tế”; tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Công an T.Ư vào từng bài giảng, chương trình đào tạo.
 
Học viện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao tính tích cực, chủ động của người học. Đối tượng tham gia học tập các lớp lý luận chính trị (trung, cao cấp, văn bằng hai) đều là cán bộ có nhiều năm công tác; đã được đào tạo về chuyên môn và am hiểu nhất định về kiến thức xã hội; nhiều người là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Vì vậy, giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tự chủ, sáng tạo của người học; khuyến khích học viên tranh luận, trao đổi ý kiến, góp phần giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, trên nền tảng kiến thức lý luận cơ bản đã được định hướng, trang bị. Kết hợp chặt chẽ giữa giảng lý thuyết với liên hệ thực tiễn, nhất là những vấn đề thời sự nóng hổi, tạo sự hấp dẫn, sinh động, mang hơi thở của cuộc sống vào mỗi bài giảng, mỗi tiết học. Đồng thời Học viện chú trọng đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, nhằm khắc phục tình trạng bị động cả về chỉ tiêu và hình thức đào tạo như trước đây. Việc tổ chức đào tạo phải đổi mới cách thức theo hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa hình thức đào tạo, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cấp thiết hiện nay. Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, Học viện mở rộng hình thức liên kết với công an các đơn vị, địa phương trong cả nước để tổ chức các lớp đào tạo lý luận chính trị, tạo thuận lợi nhất cho học viên, không ảnh hưởng nhiều đến công việc của học viên và cơ quan quản lý cán bộ.
 
Về lâu dài, Học viện Chính trị CAND tính toán phương án hình thành các cơ sở liên kết đào tạo theo từng khu vực, dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị của đơn vị, địa phương hằng năm để tổ chức lớp tại các cơ sở liên kết, nhằm tạo thuận tiện nhất cho học viên và giảm áp lực kinh phí cho các đơn vị, địa phương, đồng thời thể hiện tính chủ động trong kế hoạch đào tạo.
 
Học viện tập trung xây dựng cơ sở đào tạo và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngày càng vững mạnh - điều kiện có ý nghĩa quyết định hiệu quả công tác đào tạo lý luận chính trị. Học viện đang đẩy nhanh việc xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có chất lượng tốt bằng nhiều biện pháp khác nhau. Không chỉ vững vàng về chuyên môn, đội ngũ giảng viên phải thật sự chuẩn mực về tác phong, đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị, thật sự là tấm gương cho học viên, xứng đáng là những cán bộ chính trị kiểu mẫu của Đảng trong các trường CAND.
 
Cùng với xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu là việc quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút những nhà khoa học, nhà giáo có uy tín, có học hàm, học vị, giỏi về lĩnh vực lý luận chính trị để cộng tác với Học viện trong việc giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu và giúp nhà trường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.
 
Trong điều kiện mới thành lập, còn hạn chế về nguồn lực vật chất, Học viện mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong việc đầu tư kinh phí, trang, thiết bị, nhất là những trang, thiết bị hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong CAND nói riêng.
 
Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND
Bài đăng trên Báo điện tử Nhân dân ngày 03/11/2015
 
Xem tin theo ngày: