< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay - thực trạng và giải pháp”

(Thứ sáu, 05/10/2018 - 10:32)

Chiều ngày 04/10/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Văn hóa giao tiếp, ứng xử của sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay - thực trạng và giải pháp, mã số: SX.2017.T29.182, do Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn chủ trì, đồng chí Thiếu tá, TS Vũ Thị Hương Lý, Phó Trưởng Bộ môn làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện làm Chủ tịch.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Đề tài “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay - thực trạng và giải pháp” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong Công an nhân dân, đánh giá đúng thực trang văn hóa giao tiếp, ứng xử của sinh viên Học viện Chính trị CAND, đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao văn hóa, giao tiếp, ứng xử của sinh viên Học viện Chính trị thời gian tới.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1, phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp khoa học của đề tài, cũng như sự nỗ lực, cố gắng trong nghiên cứu của nhóm tác giả. Đồng thời, để nâng cao chất lượng khoa học của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng nghiêm túc chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót cần chỉnh sửa, hoàn thiện. Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

 

Hoàng Hà

Xem tin theo ngày: