Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2018

Ngày 16/3/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2018. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì tổ chức xét chọn 5 nhiệm vụ khoa học. Các nhiệm vụ khoa học đã được các Ban Chủ nhiệm trình bày đều nêu được tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và dự định những đóng góp của đề tài sau khi nghiên cứu.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì tổ chức xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì tổ chức xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

Các nhiệm vụ khoa học được xét chọn trước Hội đồng như sau:

1. “Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong tình hình mới” do Khoa Kinh tế chính trị chủ trì, đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Khoa làm chủ nhiệm.

2. “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam” do Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân chủ trì, đồng chí Đại úy, TS Lê Quang Mạnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân làm chủ nhiệm.

3. “Phòng, chống hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang hiện nay” do Bộ môn Pháp luật và nghiệp vụ công an chủ trì, đồng chí Đại tá Đinh Tuấn Khánh, Q.Trưởng Bộ môn làm chủ nhiệm.

4. “Đào tạo kỹ năng công tác dân vận cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân - những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước chủ trì, đồng chí Trung úy Trương Đình Khuê làm chủ nhiệm.

5. “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở nước ta hiện nay” do Khoa Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì, đồng chí Đại úy Đinh Bá Âu làm chủ nhiệm.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao tính khoa học của các đề tài nghiên cứu trên, đồng thời cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu để các Ban Chủ nhiệm tiếp thu và triển khai nghiên cứu theo kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh Hội đồng xét chọn các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2018

Thu Huyền

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website