Học viện Chính trị Công an nhân dân họp xét duyệt đề cương hai cuốn sách

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-BCA-V4, ngày 09/9/2022 của Bộ Công an về việc biên soạn 02 cuốn sách: Sách chuyên khảo “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”, sách hỏi đáp “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ngày 04/01/2023, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương đề cương chi tiết 02 cuốn sách nêu trên nhằm hoàn thiện bố cục, kết cấu đề cương chi tiết cuốn sách, số chương, dung lượng của cuốn sách; những vấn đề vận dụng khoa học chính trị vào phục vụ thực tiễn công tác công an.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp, tham gia cuộc họp có các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên Ban Biên soạn 02 cuốn sách.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện nêu mục đích, yêu cầu của buổi họp xét duyệt đề cương chi tiết 02 cuốn sách. Đề nghị các nhà khoa học tập trung góp ý hoàn thiện bố cục, kết cấu đề cương chi tiết cuốn sách, số chương, dung lượng của cuốn sách.

Kết thúc buổi họp, đồng chí chủ trì đã tổng hợp ý kiến các nhà khoa học và đề nghị Ban Biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa đề cương chi tiết 02 cuốn sách để bảo đảm chất lượng nội dung, cấu trúc khi biên soạn.

Các đồng chí đại biểu tham dự cuộc họp

Thanh Liêm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website