Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của một số tổ chức phản động lưu vong người Việt ở Hoa Kỳ từ sau Đại hội XII của Đảng”

Ngày 17/9/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của một số tổ chức phản động lưu vong người Việt ở Hoa Kỳ từ sau Đại hội XII của Đảng”, mã số: SA.2016.T29.034, do Văn phòng Học viện chủ trì và đồng chí Thiếu tá, TS Hoàng Huy Thành, Q. Chánh Văn phòng Học viện làm Chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện làm Chủ tịch; thành viên Hội đồng còn có các nhà khoa học, chuyên gia của Học viện và Cục An ninh nội địa.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy,Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đề tài “Đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của một số tổ chức phản động lưu vong người Việt ở Hòa Kỳ từ sau Đại hội XII của Đảng” có nhiệm vụ nghiên cứu làm rõ những vấn đề chung về hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng chống Việt Nam của các tổ chức phản động lưu vong người Việt và công tác đấu tranh của lực lượng an ninh, qua đó dự báo về tình hình có liên quan và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh của lực lượng an ninh với hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng chống Việt Nam của một số tổ chức phản động lưu vong người Việt ở Hoa Kỳ thực hiện.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp khoa học của đề tài cũng như sự nỗ lực, làm việc nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, cần bổ sung chỉnh sửa của đề tài. Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã thông qua đề tài và đánh giá đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Khắc Linh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website