Tọa đàm khoa học “Đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị Công an nhân dân”

Ngày 09/12/2021, Học viện Chính trị CAND tổ chức Tọa đàm khoa học “Đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị Công an nhân dân

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chỉ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Cục Đào tạo – Bộ Công an, các Học viện, trường Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện, cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Tọa đàm

Báo cáo Tọa đàm đã nêu: công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học là công việc thường xuyên trong quy trình đào tạo cán bộ, là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời quá trình dạy học, là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại, có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả người dạy, người học và cơ quan quản lý giáo dục. Đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập người học theo hướng đánh giá năng lực là việc làm cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo của ngành Công an, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nói riêng và cho đất nước ta nói chung. Do đó, Tọa đàm được tổ chức nhằm làm rõ vai trò của việc đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các học viện, trường CAND nói chung, Học viện Chính trị CAND nói riêng. Từ đó, đề xuất các giải pháp đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho phù hợp đối với từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị CAND theo thông báo Kết luận số 09-TB/ĐUCA, ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân.

          Trong quá trình chuẩn bị Tọa đàm, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 23 bài viết của các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện. Nội dung các bài viết này đã tập trung đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị CAND trong thời gian tới.

          Tại Tọa đàm các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ vai trò quan trọng của việc đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; đánh giá thực trạng hoạt động này tại các học viện, nhà trường CAND đồng thời đề xuất các giải pháp,  kiến nghị góp phần đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn các nhà khoa học, các đồng chí đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, xác đáng và có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Đồng thời nhấn mạnh: tầm quan trọng của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập người học, là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tham mưu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, thi, đánh giá phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong Học viện theo đúng Kết luận số 09-TB/ĐUCA, ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân.  Trên cơ sở kết quả của Tọa đàm, Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ tổng hợp các ý kiến tham luận, xây dựng báo cáo kiến nghị, đề xuất với Cục Đào tạo, lãnh đạo Bộ đề ra các phương hướng, giải pháp đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Học viện triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thiện hệ thống văn bản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với công tác trên. Đặc biệt chú trọng quan tâm đến hoạt động xây dựng, sử dụng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Học viện.

          Các đồng chí đại biểu tham luận tại tọa đàm:

 

Hoàng Hà

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website