< Trở về giao diện Mobile

Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học mới

(Thứ hai, 06/04/2015 - 16:22)
- Học viện Chính trị CAND được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 1/3/2014, năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên
VOV.VN -Học viện Chính trị CAND được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 1/3/2014, năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên
Ngày 16/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Đây là khóa học đầu tiên của Học viện Chính trị Công an Nhân dân đào tạo tạo học viên có trình độ Đại học. Đại tướng, GS-TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ.
 
Học viện Chính trị Công an nhân dân khai giảng năm học mới 2014-2015 (Ảnh: Việt Cường)
 
Đọc diễn văn tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Trương Giang Long - Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho biết, ngày 1/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 315 về việc thành lập Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Học viện có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng trong Công an Nhân dân. Sau 6 tháng kể từ khi công bố Quyết định thành lập, Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức đào tạo trình độ đại học, ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước ngay từ năm học 2014-2015.
Năm học này, Học viện tiếp nhận 154 thí sinh và 9 lưu học sinh nước bạn Lào trúng tuyển ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước ở Học viện An ninh Nhân dân về đào tạo tại Học viện. Đây là khóa học đầu tiên của Học viện đào tạo bậc đại học, cao cấp lý luận. Bên cạnh đó, Học viện còn đào tạo 90 Học viên lớp cao cấp lý luận chính trị cho các sỹ quan tốt nghiệp tại các học viện, nhà trường Công an nhân dân.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân. Vì vậy, Học viện cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Đảng và Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân”; Chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, khuyến khích cán bộ, giảng viên trong và ngoài ngành về công tác, giảng dạy tại Học viện; khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học, ngành học; đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo cả trước mắt và lâu dài. 
Đồng thời, Học viện cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ phù hợp; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy định làm việc, quy chế phối hợp, kế hoạch phát triến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và công nhân viên nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Học viện cần đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của Học viên phải gương mẫu, đi đầu; có cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia phong trào dạy giỏi, học viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Chủ động nghiên cứu, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính cách mạng, tính khoa học, tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đương lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu mỗi sinh viên của Học viện phải nhận thức rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học, xứng đáng là lớp chim đầu đàn cho các thế sinh viên sau này noi theo./.
 
 
Xem tin theo ngày: