< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Nói chuyện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, của Đảng viên” trong Công an nhân dân

(Thứ hai, 28/05/2018 - 06:29)

Sáng ngày 28/5/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, của Đảng viên” trong Công an nhân dân. Đồng chí GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cấp cao Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên trực tiếp buổi nói chuyện. Tới dự buổi nói chuyện chuyên đề có đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Học viện.

 

Đồng chí GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo viên trực tiếp buổi nói chuyện

 

Tại buổi nói chuyện, đồng chí GS.TS Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Học viện những nội dung: (1) xây dựng phong cách làm việc của bán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương; (2) xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, phong cách trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; (3) đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, đạo đức, lối sống, rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong và điều lệnh CAND; thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, kỷ luật lao động, chế độ học tập, trực ban, trực chiến; nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề

 

Phát biểu đáp từ tại buổi nói chuyện, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân thay mặt Ban Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo đã dành trọn tâm huyết, tinh thần trong buổi nói chuyện chuyên đề hôm nay. Buổi nói chuyện chuyên đề đã giúp cho các cán bộ, giảng viên của Học viện bổ sung thêm những kiến thức rất hữu ích, đây không chỉ là buổi sinh hoạt khoa học mà còn là sinh hoạt tư tưởng, chính trị để các cán bộ, giảng viên phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Văn Dũng - Hồng Nhung

Xem tin theo ngày: