< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Phát triển văn hóa đọc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

(Thứ bẩy, 21/04/2018 - 00:03)

Hiện nay, cùng với các trường đại học khác trong cả nước, Học viện Chính trị CAND đang triển khai phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng lấy người học làm trung tâm, giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Để thực hiện nhiệm vụ này, Học viện đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó vấn đề hiện đại hóa hoạt động thông tin, thư viện; phát triển “văn hóa đọc” được đặc biệt quan tâm vì đây là yếu tố quyết định thúc đẩy quá trình học tập và nghiên cứu của học viên.

 

Vậy văn hóa đọc là gì? Văn hoá đọc được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo nghĩa rộng, văn hóa đọc là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng xã hội, của các nhà quản lý và cơ quan quản lý nhà nước. Còn theo nghĩa hẹp, văn hóa đọc chính là ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân. Ứng xử, giá trị và chuẩn mực này cũng gồm ba thành phần: thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc.

 

Muốn phát triển nền văn hoá đọc phải phát triển ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của các nhà quản lý và cơ quan quản lý nhà nước, của cộng đồng xã hội và của mỗi cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, trọng tâm và mục đích cuối cùng của phát triển văn hoá đọc chính là phát triển ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của mỗi thành viên trong xã hội. Ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của mỗi cá nhân trong xã hội là thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc của họ. Đó chính là nền tảng của một xã hội học tập, của việc học suốt đời, một yêu cầu cũng là một thách thức của xã hội hiện đại.

 

Bên cạnh việc nâng cao tầm tri thức, lĩnh hội trí tuệ nhân loại, văn hóa đọc có thể giúp cho mỗi cá nhân tạo nên một cuộc sống đẹp đẽ, ý nghĩa và hạnh phúc. Nền tảng của giáo dục chính là văn hóa đọc, nói cách khác muốn xây dựng một nền giáo dục phát triển toàn diện thì phải đề cao văn hóa đọc. Sự học của con người không chỉ thông qua việc học tập, truyền dạy của giảng viên trên giảng đường, mà quan trọng hơn, thông qua việc tự học và tự đọc sách là một trong những cốt lõi của việc tự học.

 

Học viện Chính trị Công an nhân dân là trung tâm giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị lớn của Bộ Công an. Để thực hiện quyết tâm xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng CAND cũng như trong hệ thống giáo dục quốc dân cần phải có những bước đi lớn và đột phá. Một trong những yêu cầu cốt lõi để phục vụ cho nhiệm vụ đó là phát triển phong trào tự học, tự nghiên cứu và văn hóa đọc trong toàn Học viện, đặc biệt là đối với học viên.

 

Bạn đọc họp tập, khai thác Thông tin tại Thư viện Học viện Chính trị CAND

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống Thư viện hiện đại, khang trang, nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc và phát triển văn hóa đọc trong toàn Học viện. Hiện tại Thư viện Học viện có 05 phòng, với trên 200 chỗ ngồi; hơn 5000 đầu sách, hơn 30.000 bản giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo phong phú, có chất lượng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên và học viên. Hàng năm, Học viện tổ chức nhiều sự kiện để phát triển phong trào đọc sách và thu hút bạn đọc đến với Thư viện như: Tổ chức các buổi triển lãm, trưng bày sách nhân dịp khai giảng năm học, các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức Hội thảo Khoa học “Định hướng phát triển Thư viện Học viện Chính trị CAND”; tổ chức các buổi trao đổi chia sẻ kỹ năng đọc sách, giao lưu tác giả, tác phẩm; phát động phong trào “chia sẻ tri thức”; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo người dùng tin đảm bảo 100% học viên được phổ biến đầy đủ quy định của thư viện, nội quy các phòng đọc, phát hành Brocher, video giới thiệu Thư viện…

 

Dưới sự quan tâm của lãnh đạo Học viện, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Thư viện, công tác phát triển văn hóa đọc đã từng bước mang lại hiệu quả nhất định: nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc được nâng cao, có sự khơi gợi và lan tỏa đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên trong nhà trường. Song, đứng trước sự lôi cuốn mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại, với các dịch vụ đa phương tiện, ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến thói quen đọc sách và tìm kiếm tài liệu của sinh viên. Giống như như hầu hết các học viện, trường đại học khác, xu hướng lười đọc sách, ngại đọc sách và sự “phai nhạt” thói quen đọc sách của sinh viên đang có chiều hướng gia tăng. Sinh viên chỉ đọc khi giảng viên yêu cầu làm tiểu luận hay thuyết trình về một đề tài hoặc học chỉ phục vụ cho kỳ thi, tức là chỉ khi bị áp chế, bắt buộc, sinh viên mới có ý thức đọc mang tính tức thời. Cách học đó khiến người học không tạo được tính chủ động tích cực trong học tập, nghiên cứu và thói quen đọc sách. Chính vì vậy, sinh viên trở nên thụ động trong việc đọc và nghiên cứu tài liệu, sách, báo để tìm trong đó những kiến thức phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.

 

Mặt khác, xét về mặt đáp ứng nhu cầu đọc, có thể nói mặc dù có sự quan tâm đầu tư song Thư viện còn gặp nhiều khó khăn như: nguồn lực thông tin vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên; chưa xây dựng được hệ thống thư viện số để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đọc tài liệu…

 

Để có thể xây dựng được một môi trường học thuật lý tưởng, thiết nghĩ, văn hóa đọc là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm và đầu tư đúng mức. Vì vậy, tiếp tục cần có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, vai trò tham mưu của Trung tâm lưu trữ và Thư viện, sự phối hợp của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các tổ chức đoàn thể để phát triển văn hóa đọc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, văn hóa đọc trong Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ thực sự lan tỏa, đi vào cuộc sống; để góp phần nuôi dưỡng, duy trì, hình thành, phát triển thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người, góp phần xây dựng xã hội học tập - một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Minh Hiền

Xem tin theo ngày: