Giới thiệu sách: “Kinh tế thế giới - Một thiên niên kỷ phát triển”

Cuốn sách Kinh tế thế giới - Một thiên niên kỷ phát triển của tác giả Angus Maddison, dịch bởi PGS.TS. Bùi Tất Thắng, ThS. Đoàn Văn Minh, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật in phát hành năm 2011.

Trong lịch sử, phần đông các công trình nghiên cứu về kinh tế thế giới mới chỉ đề cập đến một khía cạnh, một mảng vấn đề trong một khoảng thời gian nhất định. Những nghiên cứu trên chưa thể cho chúng ta một cách nhìn toàn diện về nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ. Đứng từ góc độ đó, việc xuất bản một công trình nghiên cứu về nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dựa trên những kinh nghiệm có được trong hoạt động thực tiễn, Angus Maddison đã biên soạn và xuất bản cuốn sách Kinh tế thế giới - Một thiên niên kỷ phát triển”.

Cuốn sách bao gồm những phân tích chuyên sâu sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế thế giới trong hai nghìn năm lịch sử. Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), nội dung cuốn sách này có phạm vi bao quát rộng hơn tất cả các ấn bản khác do OECD phát hành trước đây và thực sự vượt trội hơn các ấn bản về đề tài này trên phạm vị toàn cầu. Bởi vì: Phạm vi phân tích của cuốn sách thực sự sâu rộng và là một cuốn sách lịch sử kinh tế có giới hạn nghiên cứu cả về mặt địa lý và lịch sử. Đồng thời, mặc dù tác giả tiếp cận trên khía cạnh kinh tế nhưng cuốn sách không chỉ bó hẹp trong khía cạnh này mà còn căn cứ vào nhiều ngành khoa học khác như: Lịch sử, địa lý, nhân khẩu học và nhiều ngành khác nữa để đi tới những kết luận của mình. “Phạm vi nghiên cứu đa ngành tạo cho cuốn sách có giá trị lớn”, đó là những lời nhận xét của Donald Johnston - Tổng thư ký OECD về cuốn sách.

Với kết cấu chính gồm 03 chương, cuốn sách tập trung nghiên cứu về sự phát triển của nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ. Tác giả đã phác họa một bức tranh toàn diện về nền kinh tế thế giới với phạm vi nghiên cứu trải khắp các khu vực, các quốc gia, các vùng lãnh thổ khác nhau theo suốt tiến trình lịch sử phát triển nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, ngoài những nội dung chính được phân tích, cuốn sách còn cung cấp một khối lượng lớn các con số thống kê về mức tăng trưởng GDP, bình quân GDP trên đầu người, về dân số, lao động, việc làm, năng suất lao động, cán cân xuất, nhập khẩu… của kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ thông qua các bảng biểu, các phụ lục. Đây là nguồn tư liệu vô cùng quý giá giúp các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản ký có thể nắm rõ được bức tranh tổng thể của nền kinh tế thế giới trong thiên niên kỷ qua, từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh tế trong thiên niên kỷ này.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách Kinh tế thế giới - Một thiên niên kỷ phát triển” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

         

 

         

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website