< Trở về giao diện Mobile

Quốc tế ca

Quốc tế ca
Nhạc: P. Degeyter ; Lời: Eugène Pottier
Năm sáng tác: 1870
 
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Quyết phen này sống chết mà thôi.
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai. “L’In – ter – na – ti – o – na - le sẽ là xã hội tương lai.
Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai .L’In – ter – na – ti – on - le sẽ là xã hội tương lai.
 
File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Audio icon Quocteca.mp31.63 MB
Xem tin theo ngày: