< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức của Ngành

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới

(Thứ hai, 21/05/2018 - 19:57)

Ngày 21/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Quyết định số 845/QĐ-A68-P1 ngày 10/6/2015 của Cục trưởng Cục An ninh mạng ban hành “Quy định đối tượng, nội dung và phân cấp Điều tra cơ bản của lực lượng An ninh mạng”.

 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá các mặt công tác đã đạt được; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Quyết định số 845/QĐ-A68-P1 ngày 10/6/2015 của Cục trưởng Cục An ninh mạng ban hành “Quy định đối tượng, nội dung và phân cấp Điều tra cơ bản của lực lượng An ninh mạng”... Theo đó, trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo đảm an ninh mạng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng.

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng.

 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2018 và các năm tiếp theo trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, trọng tâm là tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng an ninh mạng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật về an ninh mạng; tổ chức tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin của các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và của lực lượng Công an nhân dân; xử lý, đẩy lùi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trên không gian mạng và hoạt động của tội phạm mạng.

 

An Như

Xem tin theo ngày: