< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Tạp chí Lý luận Chính trị CAND

Thông báo về hoạt động của Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân

(Thứ tư, 11/11/2015 - 17:59)
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành, ngày 18/8/2015, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí, cho phép xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân, kỳ hạn xuất bản 1 số/tháng. Tạp chí có nhiệm vụ trọng tâm là thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác chính trị Công an nhân dân.
 
Tạp chí gồm các chuyên mục: Lý luận chính trị Công an nhân dân; Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Khoa học - Giáo dục đào tạo; Nghiên cứu - trao đổi; Thông tin - Tư liệu. Tổng biên tập Tạp chí là Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.
 
Hiện nay, Học viện Chính trị Công an nhân dân đang khẩn trương chuẩn bị xuất bản, phát hành số đầu tiên của Tạp chí. Sau khi đi vào hoạt động, Tạp chí sẽ được cấp mã số tiêu chuẩn quốc tế (ISSN), là cơ sở, căn cứ tính điểm khoa học cho tác giả có bài đăng trên Tạp chí.
 
Học viện Chính trị Công an nhân dân trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trong việc cộng tác, tham gia viết bài, gửi tin, ảnh, đóng góp ý kiến... để Tạp chí ngày càng phát triển.
 
Nội dung liên quan đến Tạp chí, xin liên hệ: Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân (số 29 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội); số điện thoại: 043.838.7990; 0906.121.879).
Những nội dung không thuộc diện bảo mật có thể gửi qua số fax: 043.8388146 hoặc e.mail: tapchihocvienchinhtricand@gmail.com.
 
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cộng tác của các đồng chí./.
 
 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CAND
Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long
 
 
 
Xem tin theo ngày: